UPISI U GRUPU ZA BUDUĆE PRVAŠIĆE

Grupa je namijenjena djeci koja na jesen polaze u 1. razred osnovne škole. U grupi se djeca, ali i njihovi roditelji pripremaju za školu, osvještavaju osjećaje vezane uz polazak u školu, vježbaju prostornu orijentaciju i snalaženje u prometu te razvijaju komunikacijske vještine.

Prije početka grupe obavit će se individualni razgovori s roditeljima i djecom.

Programom je predviđeno 11 susreta, a odvija se u malim grupama dva puta tjedno. Grupu vodi Sandra Matijević, dipl. socijalna pedagoginja.

Upisati se možete na telefon 6231-734, mobitel 091/6231-734, e-mail info@centar-dmo-vg.hr ili putem FB stranice.

Prijave traju do 5.lipnja 2020.g.

Pohađanje programa je besplatno.