Za predškolce

Programi usmjereni djeci predškolskog uzrasta. 

Igraonica za predškolce

Program je namijenjen djece od navršenih 3 godine do polaska u školu.

Ciljevi su:

 • razvoj socijalnih vještina
 • razvoj pozitivne slike o sebi
 • kreativno provođenje slobodnog vremena u grupi
 • poticanje razvoja fine i grube motorike
 • poticanje razvoja taktilnih osjeta, sluha, njuha i okusa
 • poticanje ranog glazbenog razvoja
 • poticanje samostalnosti
 • izražavanje emocija.

Program se odvija od listopada do svibnja.

program-predskolci

Grupa za buduće prvašiće

Program je namijenjen djeci koja na jesen kreću u osnovnu školu i njihovim roditeljima.

Ciljevi su:

 • priprema za polazak u školu
 • rad s emocijama
 • iskustveno učenje o sebi i drugima
 • razvoj samopouzdanja i suradničkog odnosa u grupi
 1. U program se povremenu uključuju i roditelji.
 2. Program se odvija tijekom lipnja i srpnja.

Planirani broj susreta: 12.


Slovkići

Program je namijenjen djeci s govorno-jezičnim teškoćama u dobi pred polazak u školu.

Ciljevi su:

 • poticanje govorno-jezičnog razvoja i komunikacije
 • bogaćenje vokabulara
 • razvoj predvještina čitanja i pisanja te predmatematičih vještina
 • razvoj grafomotorike i vizualne percepcije
 • jačanje slušne pažnje.
 • stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za uspješno uključivanje i praćenje programa ulaskom u formalni sustav osnovnoškolskog obrazovanja.

 

Program se odvija od listopada do travnja.

Planirani broj susreta: 20.