Upravno i stručno vijeće

Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada tako da se informira javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo nazočiti sjednicama Upravnog i Stručnog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave Centru  najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na email:

ravnateljica@centar-dmo-vg.hr.

Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici.

 

Sjednicama Upravnog odnosno Stručnog vijeća može nazočiti jedna osoba, s obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u  kojem se održava sjednica. Pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja. Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, bit će o tome obaviještene telefonski ili putem e-maila najkasnije četiri (4) sata prije početka sjednice.