Pristup informacijama

Službenik/ca za informiranje je Dia Dobrinčić Korenjak.

Registri i baze podataka

Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica je voditelj zbirke osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, kao tijelo javne vlasti, omogućuje pristup informacijama na sljedeći način:

  1. putem službene web stranice Centra,
  2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev: neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, davanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju