Programi za školarce

Programi za školarce podijeljeni su u nekoliko različitih grupa koje predstavljaju glavna područja programa. Programi usmjereni na razvoj socijalnih vještina, razvoj učenja te kreativnog izražavanja. 

Socijalne vještine

Programi usmjereni na razvoj i rad na socijalnim vještinama

Socijalne vještine

Saznaj više ...

Učenje

Programi usmjereni na pomoć u učenju te stjecanje vještina potrebnih za bolje učenje.

Učenje

Saznaj više

Kreativnost

Programi usmjereni na razvoj kreativnosti i kreativnog stvaralaštva.

Kreativnost

Saznaj više ...