Učenje

Programi namijenjeni učenju i razvoju akademskih vještina djece.

Neke nove fore u učenju

Program je namijenjen učenicima od 6. Do 8.r.OŠ i srednjoškolcima.

Ciljevi su:

  • razvoj sposobnosti učenja
  • Povećanje efikasnosti učenja
  • Bolji školski uspjeh
  • Rad na strategijama i tehnikama koje pomažu u savladavanju školskog gradiva 

Program se odvija od veljače do svibnja.

Planirani broj susreta: 12.

Učionica

Program je namijenjen učenicima od 3. Do 5.r.Oš

Ciljevi su:

  • Pomoć u učenju s individualiziranim pristupom
  • poticanje i razvoj samopouzdanja, motivacije, 
  • poticanje i razvoj socio-emocionalnih vještina
  • razvijanje odgovornosti prema školskim obvezama i učenju 
  • usvajanje pravila ponašanja u grupi i svakodnevnom životu.

Odvijanje grupe: listopad – svibanj.

Planirani broj susreta: 25.

program-predskolci

Korisni članci

SUDJELOVANJE NA STRUČNOM SKUPU

Na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u utorak 19.rujna 2023.g. održana je konferencija “Socijalni rad i razvoj zajednice u Hrvatskoj: postignuća

Opširnije »