Kreativnost

Programi usmjereni na razvoj kreativnosti kod djece školske dobi. 

Boja ...

likovna grupa

Namijenjena je učenicima od 1. Do 8.r. OŠ

Ciljevi su:

  • upoznavanje i razvijanje likovnih tehnika 
  • poticanje mašte i kreativnosti
  • razvoj samopouzdanja, pozitivne slike o sebi i socijalnih vještina
  • strukturirano provođenje slobodnog vremena.

Program se odvija od listopada do svibnja, a tijekom ljetnih programa u srpnju. 

Zimski i proljetni kutak

Namijenjen je učenicima od 1. Do 4.r. OŠ

Ciljevi su:

  • strukturirano provođenje slobodnog vremena djece za vrijeme učeničkih zimskih/proljetnih praznika
  • razvoj kreativnosti i pozitivne slike o sebi
  • poticanje mašte i kreativnosti. 

Program se odvija svakodnevno za vrijeme učeničkih zimskih odnosno proljetnih praznika.

Planirani broj susreta: 5.

KDN1