Individualni rad

Individualno savjetovanje

Odnosi se na sve članove obitelji

Ciljevi su:

  • promjena stavova i ponašanja
  • Rad interpersonalnim odnosima
  • Rad na odnosu prema sebi
  • Razvoj vještina za kvalitetniji život djece mladih i svih članova obitelji i za uspješnije savladavanje problema.

 

Problemi na kojima se radi:

  • problemi u ponašanju
  • Teškoće u učenju
  • Emocionalne teškoće (anksioznosti, strahovi, depresije )
  • Osobni rast i razvoj
  • Obiteljska problematika (odnosi, komunikacija, odgojne vještine)
  • Nošenje sa stresom i traumatskim događajima.

Savjetovanja se odvijaju jednom tjedno tijekom cijele godine, a maksimalan broj susreta je 20. Kod dolaska na savjetovanje potpisuje se suglasnost.

 

Logopedska terapija

Odnose se na djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Rad s djecom s govorno-jezičnim teškoćama  i teškoćama čitanja i pisanja

Namijenjen je djeci predškolskog i ranog školskog uzrasta koja imaju govorno-jezične teškoće i teškoće čitanja i pisanja.

Radi se i s njihovim roditeljima s ciljem edukacije i savjetovanja roditelja te upućivanje na sudjelovanje u terapiji.

Rad s djecom s dijagnosticiranim specifičnim teškoćama u učenju

Namijenjen je djeci ranog školskog uzrasta s dijagnosticiranim specifičnim teškoćama u učenju, disleksijom i disgrafijom. Radi i s roditeljima s ciljem edukacije i savjetovanja.

Logopedski tretmani se odvijaju jednom tjedno tijekom cijele godine, a maksimalni broj susreta je 25. Kod dolaska se potpisuje suglasnost.

 

logopedsa-terapija