Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica prva je ustanova u Hrvatskoj koja brine o djeci, mladima i obitelji koju je osnovala lokalna zajednica. Započeo je s radom 2003. godine, a osnovan je s namjerom ujedinjavanja i koordiniranja raznih programa i aktivnosti namijenjenih djeci, mladima, roditeljima te svim članovima obitelji

U 2019.godini programe su financirali: osnivač Grad Velika Gorica, Zagrebačka županija i Hrvatske vode. U sklopu Centra je i prostor u dvorištu kojeg koriste udruge s područja Velike Gorice: Krila ljubavi, Forum 50+ i Udruga skauta “Tur”.

Misija, vizija, vrijednosti i principi rada

MISIJA

Pratimo i odgovaramo na potrebe djece i njihovih obitelji, uključujemo ih u psihosocijalne programe i socijalne usluge kako bi podržali njihov cjeloviti razvoj te osigurali kvalitetnu stručnu podršku. Surađujemo i umrežavamo se te kontinuirano radimo na razvoju stručnjaka kako bi osigurali održivi razvoj djece i cijele zajednice.

 

 VIZIJA

Oaza za razvoj potencijala sve djece i obitelji u zajednici.

 

VRIJEDNOSTI (OSOBNE, ORGANIZACIJSKE, NAČIN RADA, ODNOSI):

 • humanost
 • briga o drugima
 • integritet
 • osobna odgovornost (odgovornost prema sebi i drugima)
 • ravnopravno dostojanstvo
 • poštivanje etičkih principa u radu
 • poštivanje dječjih prava i participacije
 • demokratičnost / demokratske vrijednosti
 • prihvaćanje različitosti
 • jednakost mogućnosti rad s konceptima: razvoj novih ideja i rješenja
 • multidisciplinarnost
 • holistički pristup
 • suradnja i umrežavanje
 • otvorenost za konstruktivnu kritiku
 • cjeloživotno učenje
 • sloboda izbora.

Tko kod nas radi?

Uz njih rade i spremačica Štefanija Hodak, te vanjski suradnici: voditelji radionica, tribina i okruglih stolova, predavači, supervizori, suradnici u savjetovalištu, koordinatori projekata, volonteri i studenti na praksi. Voditelji radionica prolaze edukaciju „Radionica o radionici“ koju provode zaposlenice Centra te su pod mentorstvom.