U Centru nudimo

programe

za sve članove obitelji

Kod

nas u Centru ...

Svaki član obitelji može pronaći svoje mjesto! Naši programi osmišljeni su kako bi pružili podršku roditeljima i obitelji te pružili kvalitetan sadržaj osmišljen od strane stručnjaka. 

Tko

može pronaći mjesto u Centru?

roditelji-program

O programima Centra

U Centru se provode psihosocijalni programi za sve članove obitelji, a radi se u malim grupama i individualno. U svim grupama se, uz specifične ciljeve, radi na razvoju socioemocionalnih vještina, kreativnosti, samopoštovanja i pozitivne slike o sebi. U radu se usmjeravamo na snage a ne na slabosti, a programi nastaju na temelju potreba građana u lokalnoj zajednici. Isto tako, karakteristika našeg rada je kontinuirana briga o ranjivim skupinama kao i ostvarivanje participativnih prava djece i mladih.