Edukacija za pomoćnike u nastavi

namijenjena je pomoćnicima u nastavi koji rade u osnovnim školama na području Velike Gorice.
opširnije ...

Trening komunikacijskih vještina

namijenjen je svima koji rade s djecom i mladima
opširnije ...

Tematska predavanja i radionice

namijenjena su stručnjacima koji rade s djecom, mladima i svim članovima obitelji.
opširnije ...

Radionica o radionici

je program namijenjen vanjskim suradnicima i volonterima Centra za djecu mlade i obitelj.

Ciljevi su:

 • iskustveno učenje o osnovnim načelima grupnog rada
 • Učenje o osnovama komunikacije
 • Praktičan rad – provođenje aktivnosti.

Program se odvija prema potrebi, u pravilu jednom godišnje kroz 4 modula.

Konzultacijska grupa

je namijenjena vanjskim suradnicima i volonterima Centra za djecu mlade i obitelj.

Ciljevi su:

 • razmjena iskustava
 • Pomoć i podrška u radu
 • Učenje osnova rada u grupi kroz vlastito iskustvo.

Program se odvija tijekom školske godine. Planirani broj susreta: 7.

 

Pomoćnici u nastavi

Ova edukacija namijenjena je pomoćnicima u nastavi koji rade  u osnovnim školama na području Velike Gorice.

Edukacija se provodi u suradnji s Udruženjem „Djeca prva“ a uz podršku Grada Velike Gorice, a sastoji se od dva modula – početnog i naprednog.

Uz to, pomoćnicima u nastavi se nude i supervizijski susreti koji se odvijaju jednom mjesečno.

Ciljevi su:

 • podrška u radu pomoćnicima u nastavi
 • Psihoedukacija o osnovama komunikacije, nošenja s teškim emocijama i stresom
 • Rast i razvoj.

Trening komunikacijskih vještina

Namijenjen svima koji rade s djecom i mladima – odgojiteljima, učiteljima, stručnim suradnicima, socijalnim radnicima, dadiljama, trenerima itd.

Trening je edukativno-iskustvenog karaktera, a sastoji se od 4 modula.

Ciljevi:

 • podrška u radu stručnjacima koji rade s djecom i mladima
 • Učenje teorije o komunikaciji
 • Učenje o komunikaciji kroz vježbe

Tematska predavanja i radionice

Namijenjena su stručnjacima koji rade s djecom, mladima i svim članovima obitelji. U Centru se organiziraju i održavaju predavanja stručnjaka na različite teme s ciljem podrške i pomoći stručnjacima u daljnjem radu.

Predavanja se odvijaju tijekom školske godine od rujna do svibnja. Također, ravnateljica i stručne suradnice drže stručna predavanja u školama na učiteljskim vijećima i vijećima roditelja.

Ciljevi:

 • edukacija o različitim temama koje se odnose na rad s djecom i mladima