Publikacije Centra

Korisne publikacije u izdanju Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica u okviru svojih djelatnosti bavi se i onom izdavačkom. Naše publikacije dostupne su u digitalnom izdanju. 

Izdavač: Centar za djecu mlade i obitelj Velika Gorica Za izdavača: Sanda Puljiz Vidović Autorice: Kristina Urbanc, Sandra Matijević, Iva Bačurin

Preuzmi
Autorice: Arijana Mataga Tintor, Kristina Vujnović, Sanda Puljiz Vidović, Sanja Orešković Vrbanec, Milica Kolumbić-Di Giorgio, Katarina Sikirić Lukić Izdavač: Grad Velika Gorica Sadržaj Urednice: dr.sc. Arijana Mataga Tintor, dr.sc. Kristina Vujnović

Preuzmi
IZDAVAČ: Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica ZA IZDAVAČA:Sanda Puljiz Vidović AUTORICE: Jelena Cvetnić, Marija Marelja

Preuzmi
Izdavač: Centar za djecu mlade i obitelj Velika Gorica Za izdavača: Sanda Puljiz Vidović Autorice: Ljubica Lovreković, Sandra Matijević,Sanda Puljiz Vidović, Ljerka Skendrović

Preuzmi
Izdavač: CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA Za izdavača: Sanda Puljiz

Preuzmi
Autorice: mr.sc. Arijana Mataga Tintor, dipl. socijalna pedagoginja, Sanda Puljiz, prof. psihologije Izdavač: GRAD VELIKA GORICA, UO za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj

Preuzmi