Vanja Uzelac


vanja.uzelac@centar-dmo-vg.hr

VANJA UZELAC je stručna suradnica u Centru za djecu mlade i obitelj. Diplomirala je na Odsjeku za logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Kao studentica je prva radna iskustva sticala u institucijama predškolske, školske i zdravstvene djelatnosti te je sudjelovala u znanstveno-istraživačkim projektima pri matičnom fakultetu. U sklopu toga daje svoj doprinos u kreiranju Aphasia Bank: Hrvatskog diskursnog korpusa govornika s afazijom u vidu transkribiranja i kodiranja govornih uzoraka. Radila je u OŠ Prečko i u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Kroz svoj profesionalni rad ostvaruje suradnju s kolegama s kojima je vodila radionice za grupe učenika nižih razreda OŠ s teškoćama i specifičnim teškoćama u čitanju i pisanju na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Velika Gorica. Još od studentskih dana aktivno sudjeluje na kongresima i volontira u raznim udrugama i projektima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnog razini.

Završila je prvi stupanj verbotonalnog seminara te edukaciju “Ovladavanje čitanjem – od teorije do praktičnih vježbi”. Područje interesa su joj specifične teškoće učenja. U Centru za djecu mlade i obitelj vodi individualne logopedske vježbe te vodi program “Slovkići”.