Vanja Uzelac

magistra logopedije

VANJA UZELAC je stručna suradnica logopedinja u Centru za djecu mlade i obitelj od 2021.godine. Diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redovito se stručno usavršava, pohađa seminare i edukacije te sudjeluje na konferencijama i stručnim skupovima. Završila je I. stupanj verbotonalnog seminara, edukaciju doc.dr.sc. Maje Kelić-“Ovladavanje čitanjem – od teorije do praktičnih vježbi” i edukaciju za korištenje sustava „Logopedska čekaonica“.

 

Radila je u Osnovnoj školi Prečko i u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG u Zagrebu. Sudjelovala je u beta testiranju aplikacije za ugodno čitanje i učenje Lexie. Vodila je radionice za grupe učenika nižih razreda osnovne škole s teškoćama i specifičnim teškoćama u čitanju i pisanju na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Velika Gorica.

Od studentskih dana volontirala je u udrugama i kreativnim projektima na lokalnoj i međunarodnoj razini. U sklopu znanstveno-istraživačkih projekata pri matičnom fakultetu, dala je svoj doprinos u kreiranju Aphasia Bank: Hrvatskog diskursnog korpusa govornika s afazijom u vidu transkribiranja i kodiranja govornih uzoraka.

Poseban stručni interes iskazuje u područjima specifičnih teškoća učenja, artikulacijsko-fonoloških teškoća, poremećaja glasa i poremećaja tečnosti.

U Centru za djecu mlade i obitelj provodi individualne logopedske vježbe, vodi program „Slovkići” za djecu predškolske dobi s govorno-jezičnim teškoćama, autorica je i voditeljica programa za poticanje predmatematičkih vještina „Kockići“, vodi jednodnevnu radionicu „Prevencija poremećaja glasa“ za odgojitelje i nastavnike te sudjeluje u provedbi programa „Medijski podsjetnik za roditelje“. Piše stručne članke iz područja govorno-jezičnih teškoća. Također, vodi kreativne radionice u sklopu ljetnih programa Centra i na festivalu zaboravljenih priča i narodnih predaja „Perunfest.