Statut Centra

Izmjene i dopune pravilnika

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Kriteriji za upis u grupe

Procedura naplate prihoda od najma prostora

Procedura stvaranja ugovornih obveza i Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Izjava o sukobu interesa