UPISI U IGRAONICU ZA PREDŠKOLCE

U Centru za djecu mlade i obitelj traju upisi  program Igraonice za predškolce za djecu od 3 do 7 godina. Prednost pri upisu imaju djeca koja ne pohađaju dječji vrtić. Program se odvija jednom tjedno, prema rasporedu kojeg ćemo naknadno objaviti, u trajanju od 1,5 sata.

Pohađanje Igraonice je besplatno.