ODRŽAN PRVI MODUL TRENINGA “TRAUMA I RAZVOJ DJECE”

U Centru za djecu mlade i obitelj je 27. i 28.listopada 2022.g. održan je prvi modul treninga “Trauma i razvoj djece” namijenjen stručnim suradnicima i odgojiteljicama  iz dječjih vrtića  i Centra za djecu mlade i obitelj. Voditelji treninga su Sanja Orešković Vrbanec, dipl. socijalna pedagoginja i Gestalt psihoterapeut i Ivan Vrbicky, mag.psihologije.  Trening je sastavni dio projekta “Trauma i razvoj djece – praktična perspektiva” čiji je nositelj Udruženje “Djeca prva”, a Centar za djecu mlade i obitelj Velika Gorica je suradnik u projektu.

Znanstvena istraživanja pokazuju da izloženost traumatskim događajima u djetinjstvu utječu na poteškoće u kognitivnom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju djece, remeti njihov skladni razvoj te predstavlja rizik za njihovo funkcioniranje u odrasloj dobi. Rano prepoznavanje te adekvatna podrška djetetu s iskustvom traume nužna je kako bi se olakšala njihova prilagodba te prevenirao daljnji razvoj problema u ponašanju i funkcioniranju. U tom procesu važno je ulagati u kompetencije svih stručnjaka u odgojno-obrazovnom procesu, krenuvši od dječjeg vrtića koji nerijetko predstavljaju zaštitni čimbenik u razvoju djece s iskustvom traume.

Trening se održava zahvaljujući podršci Grada Velike Gorice.