Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica prva je ustanova u Hrvatskoj koja brine o djeci, mladima i obitelji koju je osnovala lokalna zajednica. Započeo je s radom 2003. godine, a osnovan je s namjerom ujedinjavanja i koordiniranja raznih programa i aktivnosti namijenjenih djeci, mladima, roditeljima te svim članovima obitelji

U 2017.godini programe su financirali: osnivač Grad Velika Gorica, Zagrebačka županija i Ministarstvo demografije, obitelji, socijalne politike i mladih. U sklopu Centra je i prostor u dvorištu kojeg koriste udruge s područja Velike Gorice: Krila ljubavi, Forum 50+ i Udruga skauta “Tur”.

Misija i vizija

Mi u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica koristimo svoja iskustva, stručnost, slobodu i otvorenost u stvaranju novih i raznolikih programa kako bismo pružali podršku djeci, mladima i obiteljima te ih poticali u gradnji kvalitetnijeg života u zajednici.

Kako bismo ostvarili misiju, radimo na ostvarivanju ciljeva:

  1. Razvoj vještina za kvalitetniji život djece, mladih i članova obitelji kako bi uspješno savladavali probleme na koje nailaze
  2. Pružanje mogućnosti stjecanja novih znanja i vještina korisnika Centra
  3. Pružanje podrške djeci i mladima sa specifičnim teškoćama
  4. Strukturiranje slobodnog vremena djece, mladih i članova obitelji te razvoj kreativnosti i specifičnih vještina
  5. Povećanje samopoštovanja i pozitivne slike o sebi korisnika Centra
  6. Izvršavanje posebne obveze uključivanja u individualni ili grupni rad pri savjetovalištu za mladež izrečene od strane Općinskog državnog odvjetništva ili Općinskog suda
  7. Stručno usavršavanje, mentorski rad, individualne i grupne konzultacije s vanjskim suradnicima
  8. Poticanje suradnje sa stručnjacima iz ustanova i udruga koji rade s djecom, mladima i obiteljima
  9. Informiranje o aktivnostima Centra izdavanjem pisanih materijala, nastupima u medijima, organiziranjem i/ili sudjelovanjem na priredbama, događanjima i stručnim skupovima.

Tko kod nas radi?

Uz njih rade i vanjski suradnici: voditelji radionica, tribina i okruglih stolova, predavači, supervizori, suradnici u savjetovalištu, koordinatori projekata, volonteri i studenti na praksi. Voditelji radionica prolaze edukaciju „Radionica o radionici“ koju provode zaposlenice Centra te su pod mentorstvom.