Sandra Matijević


sandra.matijevic@centar-dmo-vg.hr

SANDRA MATIJEVIĆ je stručna suradnica Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. Po zanimanju je diplomirana defektologinja – socijalna pedagoginja. Bila je uključena u edukaciju iz gestalt psihoterapije u trajanju od četiri godine. Završila je edukaciju za integrativnog dječjeg psihoterapeuta te je u sklopu edukacije usvojenim znanjem, iskustvima i sposobnostima stekla pravo da sa samostalnom odgovornošću primjenjuje u psihoterapijskom radu metode Integrativne dječje psihoterapije. Također je završila edukaciju za edukatora integrativne dječje psihoterapije. Kontinuirano pohađa različite edukacije, seminare i stručnih skupove na kojima predstavlja svoj rad u sklopu Centra.

U Centru vodi individualna savjetovanja za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao i za njihove roditelje. Autorica je i voditeljica programa „Kutići za igru“, „Grupa za buduće prvašiće“  i „Dramska grupa“. Voditeljica je i koautorica programa „Neke nove fore u učenju“ te je voditeljica grupe “Dječja psihodrama”. Posljednjih godina vodi i “Konzultacijsku grupu” za vanjske suradnice Centra.