Sandra Matijević

magistra socijalne pedagogije

SANDRA MATIJEVIĆ radi kao stručna suradnica Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica od 2005.godine.. Diplomirala je socijalnu pedagogiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je edukaciju za integrativnog dječjeg psihoterapeuta. Također je završila edukaciju za edukatora integrativne dječje psihoterapije. Bila je uključena u edukaciju iz gestalt psihoterapije. Kontinuirano pohađa različite edukacije, seminare i stručne skupove na kojima predstavlja svoj rad u sklopu Centra. Mentorica je za studentsku praksu studentima diplomskog studija socijalne pedagogije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

U Centru vodi individualna savjetovanja za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao i za njihove roditelje. Autorica je i voditeljica programa „Grupa za buduće prvašiće“  i „Dramska grupa“. Voditeljica je i koautorica programa „Medijski podsjetnik za roditelje“. Kovoditeljica je  u edukativnom programu „Radionica o radionici“ kao i u „Psihodramskoj grupi“.

Piše stručne članke za web stranicu Centra. Jedna je od autorica priručnika „Raditi s djecom, mladima i obiteljima – Iskustva Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica“, „Ulazak u svijet dječje psihodrame“ kao i brošure „Ulazak u svijet škole – Vodič za roditelje“ koja je namijenjena roditeljima čija djeca kreću u školu.