Sanda Puljiz Vidović


ravnateljica@centar-dmo-vg.hr

SANDA PULJIZ VIDOVIĆ ravnateljica je Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica od njegovog osnutka 2003.godine. Diplomirala je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od završetka studija sudjeluje u brojnim seminarima i edukacijama od kojih bi izdvojila pohađanje edukacije iz Gestalt psihoterapije i Sistemskih konstelacija. Deset godina radila je kao školska psihologinja i nastavnica psihologije u Gimnaziji Lucijana Vranjanina.

U Centru veći dio svog radnog vremena posvećuje organizacijskim i promotivnim aktivnostima. Uz poslove rukovođenja, radi savjetovanja te je koautorica i voditeljica programa “Neke nove fore u učenju” te “Treninga komunikacijskih vještina” za odgojitelje i stručne suradnike dječjih vrtića u sklopu EU projekta “Integracija djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u redovni predškolski sustav u gradu Velikoj Gorici”.

Piše stručne članke za razne časopise, između ostalog za “Dijete i društvo” i zbornik Pravobranitelja za djecu.  S dr.sc. Arijanom Mataga Tintor je napisala „Vodič za roditelje“ (kojeg je izdao Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj Grada Velika Gorica)  koji je podijeljen svim roditeljima u Velikoj Gorici. Urednica je i koautorica priručnika „Raditi s djecom, mladima i obitelj – Iskustva Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica“, a koji je namijenjen stručnjacima koji rade s djecom, mladima i obiteljima. Pozivana je sudjelovati u brojnim radio i TV emisijama. Urednica je i koautorica brošure “Ulazak u svijet škole – Vodič za roditelje” koja je namijenjena roditeljima čija djeca kreću u školu.

Redovito predstavlja rad Centra na domaćim i međunarodnim konferencijama, simpozijima i stručnim skupovima. Organizirala je, moderirala i sudjelovala na brojnim tribinama i okruglim stolovima. Članica je više povjerenstava u Gradu Velikoj Gorici, predsjednica je Povjerenstva za donacije i sponzorstva pri Hrvatskoj psihološkoj komori te je tajnica Sekcije za ljudska prava i psihologiju pri Hrvatskom psihološkom društvu.

Mentorica je za studentsku praksu studentima s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te je mentorica psiholozima – vježbenicima u sklopu programa “Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa”. Vanjska je suradnica Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na dijelovima kolegija. Pozivana je na brojne fakultete da sudjeluje kao gost predavač.

Hrvatsko psihološko društvo prepoznalo je njen rad pa joj je 2013.g. dodijelilo društveno priznanje “Marulić: Fiat Psychologia” za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije. Iste godine dobila je nagradu Grada Velike Gorice s likom Franje Lučića za 2013.godinu.