Kako na nas utječu reklame?

Danas su reklame sastavni dio našega života – na cesti viđamo plakate s reklamnim porukama, slušamo ih na radiju, prekidaju naše omiljene serije, prisutne su na različite suptilne načine i utječu na nas i na naše ponašanje. Našim je bakama, pa i mamama bilo potrebno puno manje stvari. Sada su naši ormari, kupaonice, stanovi i kuće prepune proizvoda za koje smo uvjereni da su nam potrebni i da bez njih ne možemo. To je, između ostalog, rezultat utjecaja reklama na nas. One u nama stalno stvaraju nove potrebe samo da bi se prodao određeni proizvod. Prije dvadesetak godina nismo mogli niti zamisliti da ćemo kupovati vodu!

Iako neki pojedinci tvrde da na njih reklama ne utječe, istraživanja su pokazala da one imaju utjecaj na svakoga od nas. Djeluju na nesvjesnoj razini, čak i više na one pojedince koji su manje svjesni njihovog utjecaja.

Kada se prisjetimo nekih reklama, možemo vidjeti da se u njima povezuju ugoda s proizvodom koji bismo „trebali“ kupiti. Nije slučajno da se u reklamama pojavljuju lijepi i mladi ljudi – jer se mladost, ljepota, sreća, zdravlje prodaju i tako ih se veže uz određeni proizvod. Reklame diraju u naše najintimnije emocije, pa se tako „udara“ na stid – sjetimo se poruke „nemojte da vas miris obilježi“ u reklami za dezodorans. Neke druge reklame idu na naš osjećaj sigurnosti, tako se reklamiraju i prodaju police osiguravajućih društava, automobili, proizvodi za zdravlje.

Zanimljivo je da se u posljednje vrijeme reklame češće obraćaju djeci i mladima, budući da oni nemaju kritički odmak u odnosu na njih. Oni su naivni, a roditelji su posebno slabi na vlastitu djecu. Sve to se u obilato iskorištava, a u svijetu djece i mladih još uvijek ima „mjesta“ za plasiranje novih proizvoda poput parfema za djecu i sl.

Uloga roditelja je da vode računa o tome da svoju djecu pokušaju što više sačuvati od agresivnog utjecaja reklama, jer djeca nemaju uvid u realitet i reklame ih vrlo lako izmanipuliraju.

Sanda Puljiz, prof.psihologije

Moglo bi vas zanimati ...