Registri i baze podataka

Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica je voditelj zbirke osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Pristup informacijama i ponovna uporaba informacija

Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, kao tijelo javne vlasti, omogućuje pristup informacijama na sljedeći način:

  1. putem službene web stranice Centra,
  2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev: neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, davanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju.

Zahtjevi

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacijama

 

Izvješća o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

Službenik za informiranje

Službenik/ca za informiranje je Dia Dobrinčić Korenjak.

Zamjenik/ica službenika za informiranje je Josipa Vukašinec.