Dia Dobrinčić Korenjak

dia.dobrincic.korenjak@centar-dmo-vg.hr

DIA DOBRINČIĆ  KORENJAK je stručna suradnica za rad s djecom, mladima i obiteljima te opće i administrativne poslove. Završila je Studijski centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Redovito sudjeluje na stručnim predavanjima, seminarima i radionicama.

U Centru je vodila programe „Sat razrednog odjela“ , a autorica je voditeljica programa „Igraonica za predškolce“, „Zimski kutak“, „Proljetni kutak“ , „Likovne grupe“ te programa “Hokus-pokus“.