Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada tako da se informira javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo nazočiti sjednicama Upravnog i Stručnog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave Centru  najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na email:

ravnateljica@centar-dmo-vg.hr.

Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici.

Sjednicama Upravnog odnosno Strupčnog vijeća može nazočiti jedna osoba, s obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u  kojem se održava sjednica. Pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja. Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, bit će o tome obaviještene telefonski ili putem e-maila najkasnije četiri (4) sata prije početka sjednice.

Članovi Upravnog vijeća:

Julija Prpić, predsjednica

Biserka Voženilek, članica

Josip Tominčić, član.

Članovi Stručnog vijeća:

izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica

izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

prof.dr.sc. Dubravka Maleš, Filozofski fakultet

prof.dr.sc. Nina Pećnik, Studijski centar socijalnog rada

izv.prof.dr.sc. Kristina Urbanc, Studijski centar socijalnog rada

dr.sc. Arijana Mataga Tintor, Grad Velika Gorica

Sanda Puljiz Vidović, Centar za djecu, mlade i obitelj

Iva Bačurin, Centar za djecu, mlade i obitelj

Andreja Pravdić, Centar za djecu, mlade i obitelj

Ljerka Skendrović, Centar za djecu, mlade i obitelj

Sandra Matijević, Centar za djecu, mlade i obitelj

Dia Dobrinčić Korenjak, Centar za djecu, mlade i obitelj.