Rad Centra predstavljen na Drugoj međunarodnoj konferenciji dječje i adolescentne psihodrame

Dugogodišnja vanjska suradnica Centra za djecu mlade i obitelj prof.dr.sc. Kristina Urbanc, redovna profesorica na Studiju socijalnog rada je u subotu 25.rujna 2021.g. je imala usmeno izlaganje na „The 2nd International Children and Youth Psychodrama Conference“. Konferencija je održana online, a prof. Urbanc je imala izlaganje pod nazivom “Corrupted City – a story from adolescents’ psyhodrama group”. 

Grupa za dječju i adolescentnu psihodramu se u Centru za djecu mlade i obitelj održava već 10 godina, a uz prof. Urbanc vodi je stručna suradnica Centra Sandra Matijević, koja je bila i koautorica u spomenutom radu. Dječja psihodrama je grupna psihoterapijska metoda tijekom koje djeca smišljaju priče koje potom zajedno odigravaju i tako svi postaju dio stvaralačkog procesa. Ovakav način rada oslobađa kreativnost i pozitivno utječe na razvoj ličnosti i na sliku o sebi.