Od početka rada Centra osmišljeni su različiti programi koji su nastali zahvaljujući znanju, kreativnosti i trudu naših zaposlenica i vanjskih suradnika.

Broj programa i sadržaji koje Centar nudi pokrivaju širok raspon potreba građana Velike Gorice. Nude se različiti oblici pomoći i podrške djeci, mladima i njihovim obiteljima te stručnjacima. Centar svoj rad temelji na procjeni potreba lokalne zajednice i ponudom svojih programa učinkovito odgovara na njih, a svi programi su autentični. Vodimo računa o tome da naš rad bude transparentan, što pokazuju razne promotivne aktivnosti Centra u lokalnoj zajednici i šire, te suradnja s relevantnim institucijama i udrugama u lokalnoj zajednici, kao i sa Sveučilištem u Zagrebu. Usto se ulaže u stalan razvoj i održanje kvalitete rada, što je vidljivo u brojnim i raznolikim programima, a radi se i znanstvena evaluacija rada.

Programi za roditelje

Program Kome je namjenjen Cilj/Opis programa Okvirni početak rada
Baby igra roditeljima djece u dobi od 9 mjeseci do 2 godine razvoj senzomotornog razvoja djece, kvalitetno zajedničko provođenje vremena, osnaživanje komunikacije roditelja s djecom Listopad/studeni
Tematska predavanja i tribine za roditelje  

 roditeljima

predavanja stručnjaka o temama koje zanimaju roditelje tijekom cijele godine
Roditeljstvo na drugačiji način roditeljima razvijanje kvalitetnije komunikacije i odnosa između roditelja i djece te unapređivanje roditeljskih vještina Listopad/studeni
Tečaj za buduće roditelje budućim roditeljima priprema trudnica i njihovih partnera za porod i za dolazak bebe u obitelj prema dogovoru
       

Predškolci

Program Kome je namjenjen Cilj/Opis programa Okvirni početak rada
Igraonica za predškolce djeci od navršene 3 godine do polaska u školu razvoj socijalnih vještina, stjecanje novih znanja i vještina rujan/listopad
Kutići za igru predškolcima u dobi od 5 do 6 godina; u radionice su povremeno uključeni i roditelji razvoj socijalnih vještina, poticanje samostalnosti, prepoznavanje i izražavanje emocija rujan/listopad
Grupa za buduće prvašiće djeci pred polazak u školu priprema za polazak u školu svibanj
Slovkići djeci pred polazak u školu s govorno-jezičnim poremećajima rad na govorno- jezičnim poremećajima rujan/listopad

Osnovnoškolci

Program Kome je namjenjen Cilj/Opis programa Okvirni početak rada
Topli kutak učenicima 1. i 2. razreda OŠ koji nisu uključeni u dnevni boravak prije i poslije škole djeca u grupi uče, pišu zadaće, razvijaju socijalne vještine, igraju se, crtaju… rujan/listopad
Psihodrama za djecu i mlade osnovnoškolcima jačanje vlastitih snaga za suočavanje sa svakodnevnim teškoćama rujan/listopad
Znam drugačije osnovnoškolcima iskustveno učenje o sebi i drugima, razvoj samopouz danja i suradničkog odnosa u grupi listopad
Učionica učenicima od 3. do 5. razreda OŠ pomoć u učenju s individualiziranim pristupom rujan/listopad
Neke nove fore o učenju uosnovnoškolcima od 6. do 8. razreda i srednjoškolcima upoznavanje s metodama i tehnikama učenja, postizanje boljeg uspjeha u školi, razvoj samopouzdanja veljača
Likovna grupa osnovnoškolcima od 1. do 8. razreda učenje likovnih tehnika i kreativno izražavanje listopad ili lipanj
Proljetni i Zimski kutak osnovnoškolcima od 1. do 4. razreda strukturirano provođenje slobodnog vremena tijekom proljetnih i zimskih praznika u vrijeme proljetnih odnosno zimskih učeničkih praznika
Preživjeti peti učenicima 5. razreda prilagodba na zahtjeve predmetne nastave i razvoj socijalnih vještina listopad/studeni
Sigurno u srednju učenicima 7. i 8. razreda OŠ priprema za srednju školu i razvoj socijalnih vještina listopad/studeni
Ljetna igraonica osnovnoškolcima od 1. do 4. razreda strukturiranje slobodnog vremena lipanj/srpanj
Hokus pokus osnovnoškolcima od 1. do 4. razreda razvijanje istraživačke znatiželje i zaključivanja na temelju pokusa lipanj/srpanj
Dramska grupa osnovnoškolcima od 1. do 4. razreda poticanje i razvoj kreativnosti kroz samostalno osmišljavanje predstava lipanj/srpanj
Hobby art osnovnoškolcima od 5. do 8. razreda razvijanje kreativnosti i usvajanje novih kreativnih tehnika lipanj/srpanj
Igre na otvorenom osnovnoškolcima od 3. do 8. razreda usavršavanje elementarnih motoričkih znanja i razvoj navika za aktivnim provođenjem slobodnog vremena lipanj/srpanj
Sigurno u srednju učenicima koji pohađaju 8. razred OŠ osvještavanje i pomoć pri izboru srednje škole listopad/studeni
Mali inženjeri osnovnoškolcima od 1. do 3. razreda razvijanje istraživačke znatiželje i zaključivanja na temelju proučavanja prirode lipanj/srpanj

Srednjoškolci

Program Kome je namjenjen Cilj/Opis programa Okvirni početak rada
Tribine za mlade srednjoškolcima i općenito mladima tribine o temama koje zanimaju mlade u dogovoru sa stručnim suradnicima srednjih škola

Savjetovanje

Program Kome je namjenjen Cilj/Opis programa Okvirni početak rada
Individualna savjetovanja djeci, roditeljima, mladima, odraslima promjena stavova i ponašanja, rad na odnosima, razvoj vještina za kvalitetniji život i uspješno savladavanje problema na koje nailaze tijekom cijele godine
Rad s obiteljima obiteljima promjena stavova i ponašanja, rad na odnosima, razvoj vještina za kvalitetniji život i uspješno savladavanje problema na koje nailaze tijekom cijele godine
Rad s djecom s govorno – jezičnim teškoćama i teškoćama čitanja pisanja djeci s govornojezičnim teškoćama i teškoćama čitanja i pisanja i njihovim roditeljima individualni rad s djecom i s njihovim roditeljima tijekom cijele godine
Rad s djecom s dijagnosticiranim specifičnim teškoćama u učenju djeci s dijagnosticiranim specifičnim teškoćama u učenju individualni rad s djecom i s njihovim roditeljima tijekom cijele godine
Individualni rad s djecom kojoj je dijagnosticiran ADHD sindrom djeci s dijagnozom ADHD sindroma individualni rad sa djecom tijekom cijele godine

Za stručnjake

Program Kome je namjenjen Cilj/Opis programa Okvirni početak rada
Radionica o radionici studentima i svima koji žele volontirati u Centru učenje o osnovnim oblicima grupnog rada u skladu s potrebama
Konzultacije – individualne i grupne vanjskim suradnicima Centra razmjena iskustava, pomoć i podrška u radu
Mentorstvo vanjskim suradnicima Centra, volonterima i studentima srodnih fakulteta na praksi u Centru vođeni rad volontera i studenata prema nekom od programa koji su osmislile zaposlenice Centra
Tematska predavanja za stručnjake stručnjacima koji se bave djecom i mladima usvajanje novih znanja u skladu s potrebama

Programi za članove obitelji, odrasle i sve koji žele znati nešto više

Program Kome je namjenjen Cilj/Opis programa Okvirni početak rada
Obiteljska kreativna radionica djeci i njihovim roditeljima djeca i roditelji zajedno provode slobodno vrijeme razvijajući nove vještine i odnos kroz zajednički rad na zadacima na upit
Stresite stres odraslima prepoznavanje i procjena stresa te zdravije i uspješnije nošenje s njime ožujak

Evaluacija rada Centra 

Projekt «Planiranje i postavljanje evaluacije rada Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica» započeo je početkom 2005. godine. Vode ga izv.prof.dr.sc. Martina Ferić i izv.prof..dr.sc. Valentina Kranželić s Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta.

U sklopu projekta radi se na evaluaciji Centra i na evaluaciji pojedinih programa koji se provode u Centru. Evaluacija programa odnosi se na sljedeće programe – „Znam drugačije“, „Roditeljstvo na drugačiji način“ i „Grupa za buduće prvašiće“. Kod navedenih programa su razrađeni specifični ciljevi, te su se kreirali upitnici za evaluaciju učinkovitosti programa. Evaluacija programa je u procesu.

Evaluacija Centra ima za cilj dobiti uvid u sliku koju o Centru imaju korisnici i vanjski suradnici Centra i građani Velike Gorice. Također je cilj evaluacije ostvarenje strateških ciljeva za pojedinu godinu.