Ako si u dobi od 10 do 15 godina, ako želiš da se glas djece čuje, prijavi se na ovaj Javni poziv i postani dječji gradski vijećnik.

Dječje gradsko vijeće je predstavničko tijelo djece u zajednici – to znači da okuplja djecu koja žele participirati u lokalnoj zajednici – Gradu Velikoj Gorici – na način da se zajedničkim djelovanjem zalažu za bolji položaj djece u gradu u kojem žive.
Djeca participiraju u društvu, zajednici, školi i obitelji na različite načine.
Važno je znati da imaju pravo iznositi vlastito mišljenje o svemu što utječe na njihov život i odrastanje.
Imate pravo pitati, razgovarati, raspravljati, tražiti, imate pravo biti informirani o svemu što vam je bitno.
Dječje gradsko vijeće radi i djeluje u Velikoj Gorici, a sastanci se održavaju u gradskoj ustanovi – Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. Na sastancima se raspravlja o temama koje predlažu djeca, a ponekad i odrasli. Dječji gradski vijećnici sastaju se s gradonačelnikom i iznose mu svoje ideje i prijedloge. Ideje i prijedlozi se često pretvaraju u programe i projekte koji se provode u suradnji s gradskim ustanovama i udrugama.
Doprinos Dječjeg gradskog vijeća zajednici je iznimno važan jer jedino djeca mogu iznijeti dječju perspektivu svoga položaja i svojih potreba.

U Dječje gradsko vijeće bira se 19 dječjih vijećnika na mandat od tri godine.

Djelovanje Dječjeg gradskog vijeća je jedan od načina kako se ostvaruje pravo na sudjelovanje koje je zapisano u Konvenciji o pravima djeteta.


Zastupati prava i interese djece, pitati i tražiti odgovore od odraslih.
Razgovarati s djecom u školi, klubu ili kvartu, istražiti sa čime su zadovoljni, a što im nedostaje, dogovarati zajedničke inicijative, susretati se s gradonačelnikom, predstavljati sebe i svoje vršnjake.

U Dječje gradsko vijeće uključuju se oni koji žele poboljšati položaj djece u svojoj zajednici i spremni su na aktivno zagovaranje dječjih prava.


Obavezno:
1. Ispuni prijavnicu koja se nalazi ovdje.
2. Napiši motivacijsko pismo.
Motivacijsko pismo je pismo u kojem opisuješ zašto želiš biti gradski vijećnik, što te potaklo da se prijaviš, zašto je važno da se čuje glas djece, kako ti možeš pridonijeti i sl.
3. Potpisana suglasnost roditelja ili skrbnika koja pokazuje da se slažu da postaneš dječji gradski vijećnik. Obrazac suglasnosti nalazi se ovdje

Dodatno:
4. Možeš (nije obvezno) dostaviti i potpise svojih vršnjaka koji te podržavaju.
5. Možeš (nije obvezno) dostaviti i neko pismo preporuke tvojih vršnjaka i prijatelja.

VAŽNO: Ako trebaš pomoć u vezi prijave (npr. kako napisati motivacijsko pismo), javi se u Centar za djecu, mlade i obitelj.

Prijavu možeš poslati na e-mail adresu info@centar-dmo-vg.hr ili poštom na adresu:
Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Kurilovečka 48

Javni poziv je otvoren do 31. prosinca 2022.
Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možeš se javiti i na tel. 01 6231 734 ili mob. 091 6231 734

Važni dokumenti

Javni poziv – opis

Obrazac za prijavu kandidata

Suglasnost roditelja za prijavu