PREDSTAVLJEN PRIRUČNIK ZA POMOĆNIKE U NASTAVI NA PSIHOŠPANCIRU

Ravnateljica Centra za djecu mlade i obitelj Sanda Puljiz Vidović i psihologinja iz OŠ Novo Čiče Kristina Vujnović 11.rujna 2021.g. predstavile su priručnik za pomoćnike u nastavi pod nazivom “Lektira za pomoćnike” na Psihošpanciru u Varaždinu. “Lektira za pomoćnike” je promovira u srpnju ove godine u Velikoj Gorici, a ideja je da se pomogne pomoćnicima u nastavi u njihovom poslu. Međutim, priručnik može koristiti i svim drugim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa – roditeljima, učiteljima, stručnim suradnicima, ali i svim zainteresiranim čitateljima.

Potreba za pisanjem ovog Priručnika proizašla je iz EU projekta “Svako dijete ima pravo na obrazovanje” koji se provodio od 2017.g. do srpnja 2021.g. u Velikoj Gorici. U sklopu projekta se provodila edukacija i supervizija za pomoćnike u nastavi.

Sam Priručnik sadrži nekoliko dijelova. Prvi dio se odnosi na pomoćnike u nastavi – koji je njihov status i kvalifikacije, koji su poslovi i uloge te što o pomoćnicima misle djeca. U drugom dijelu se može pročitati o komunikaciji i odnosima kao i o preprekama uspješnoj komunikaciji te o stresu i o izgaranju na poslu. U trećem, najvećem dijelu Priručnika slijede poglavlja koja se odnose na posebnosti rada pomoćnika u nastavi u odnosu na učenike i to prema vrstama teškoća: učenike s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, učenike koji imaju poremećaj iz spektra autizma, učenike s intelektualnim teškoćama, učenike koji imaju oštećenje vida, zatim one s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem, učenike s problemima u ponašanju te učenike koji imaju više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju. Posljednje poglavlje posvećeno je temi participacije učenika s teškoćama u razvoju. 

Zaključno možemo reći da su pomoćnici u nastavi vrlo heterogena skupina, a ovaj Priručnik donosi i prenosi teme o kojima pomoćnici često raspravljaju i o kojima žele razgovarati.