PREDSTAVLJANJE CENTRA NA 26. GODIŠNJOJ KONFERENCIJI HRVATSKIH PSIHOLOGA

Rad Centra za djecu, mlade i obitelj predstavljen je na 26. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa “Kvaliteta života kroz životni vijek – izazovi i preporuke” koja je održana od 7. do 10.studenog 2018.g. u Sv. Martinu na Muri. Kvalitetu života čine svi čimbenici koji utječu na životne uvjete pojedinca, društvenih skupina i društva u cjelini, bilo da se radi o objektivnim pokazateljima ili subjektivnom iskustvu pojedinca.

Ravnateljica Centra Sanda Puljiz Vidović pozvana je sudjelovati na simpoziju “Kako promicanje mentalnog zdravlja i preventivnih aktivnosti doprinosi kvaliteti života?” voditeljice doc.dr.sc. Mirande Novak s odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. cilj simpozija bio je predstaviti primjere primjene znanstveno utemeljenih spoznaja promicanja mentalnog zdravlja i prevencijske znanosti koji se provode, a naglašena je sprega znanstvene zajednice i značaja istraživanja za kreiranje dobre prakse i kvalitetnih intervencija. Teme koje su obrađene na simpoziju bile su:  “Prevencija u zajednici – primjer dobre prakse za podizanje kvalitete života djece i mladih u njihovom neposrednom okruženju” autorica Marine Trbus (Udruženje roditelja Korak po korak), Martine Ferić, Valentine Kranželić, Josipe Mihić i Mirande Novak (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Ljiljana Muslić (iz Službe za promicanje zdravlja Referentnog centra Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja) govorila je na temu “Zdravstvena pismenost u području mentalnog zdravlja djece i mladih”. Autorice Miranda Novak, Martina Ferić, Valentina Kranželić i Josipa Mihić su predstavile temu “Neki aspekti pozitivnog razvoja adolescenata u Hrvatskoj”, a Sanda Puljiz Vidović je predstavila rad Centra pod nazivom “Briga za djecu i mlade u lokalnoj zajednici – primjer dobre prakse”.

Jelena Kos, Arijana Mataga Tintor i Marija Brebrić su predstavile rad “Dječjg gradskog vijeća” kao primjera dobre prakse ostvarivanja dječjeg prava na sudjelovanje.