ODRŽANO PREDAVANJE “OVISNOST O KOCKANJU – SUVREMENA BIHEVIORALNA OVISNOST”

Ovisnost o kockanju prepoznata je kao suvremena bihevioralna ovisnost, sa svojim sličnostima i specifičnostima u odnosu na ovisnosti o različitim psihoaktivnim tvarima. Kockanje također predstavlja rizično ponašanje koje posljednjih godina sve više zaokuplja pažnju stručnjaka u Hrvatskoj koji se bave psihosocijalnim radom, te je evidentan porast i mladih i odraslih osoba koje su razvile probleme povezane s kockanjem.

Predavanje “Ovisnost o kockanju – suvremena bihevioralna ovisnost” održao je izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš s Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu u petak 9.prosinca 2016.godine.

Prof. Ricijaš je prikazao presjek teorijskih, dijagnostičkih, društvenih i empirijskih znanstveno-istraživačkih spoznaja na temu ovisnosti o kockanju, s posebnim naglaskom na rezultate istraživanja „Kockanje mladih u Hrvatskoj“ koje se od 2010.godine provodi na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.