POZIV NA TRIBINU “ODRASTANJE BEZ NASILJA”

O nasilju i o nasilnoj komunikaciji se često govori, ali svejedno, prema podacima istraživanja, nasilje među djecom i mladima je u porastu.

Gosti na tribini će nastojati odgovoriti na brojna pitanja o nasilnoj komunikaciji, zašto nasilje rađa (novo) nasilje, ali i kako pomoći roditeljima ukoliko se nađu u situaciji da je njihovo dijete žrtva ili počinitelj nasilja. Stručnjakinje će također objasniti razliku između sukoba i nasilja, a cilj je promicanje svijesti  o ovom problemu.

Uz stručnjakinje na tribini će govoriti i djeca, koji su na svečanoj sjednici Dječjeg gradskog vijeća gradonačelniku Velike Gorice gosp. Krešimiru Ačkaru, predložili da se o nasilju govori i da se educira roditelje i stručnjake.

 

Tribina će se održati  u utorak 8.studenog 2022.godine u 18.00 sati u Vijećnici Pučkog otvorenog učilišta, Zagrebačka 37, Velika Gorica. Namijenjena je svim zainteresiranim građanima, a posebno roditeljima.

 

 

Gošće na tribini biti će:

Katarina Sikirić, OŠ Nikole Hribara

Katarina Šibalić, Policija postaja Velika Gorica

Martina Stojanović, Centar za socijalnu skrb Velika Gorica

Marta Roginić, učenica, OŠ Velika Mlaka

Sanda Puljiz Vidović, Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica.

 

Molimo zainteresirane da se prijave na telefon 6231-734, mobitel 091/6231-734, na mail info@centar-dmo-vg.hr ili putem FB stranice Centra za djecu mlade i obitelj.