ODRŽANO PREDAVANJE O RADU S UČENICIMA S POREMEĆAJIMA IZ SPEKTRA AUTIZMA

U Centru za djecu mlade i obitelj je u četvrtak 7.listopada 2021.g. održano predavanje pod nazivom “Rad s učenicima s poremećajima iz spektra autizma”. Predavanje je održano u okviru projekta “Podrška pomoćnicima u nastavi” kojeg provodi Udruženje Djeca prva u suradnji s Centrom za djecu mlade i obitelj i uz podršku Grada Velike Gorice.

Predavanje je bilo namijenjeno pomoćnicima u  nastavi u školama na području Velike Gorice, a održala ga je Milica Kolumbić-Di Giorgio, magistra edukacijske rehabilitacije, stručna suradnica u OŠ Eugena Kumičića.