ODRŽANA EDUKATIVNO MUZEJSKA AKCIJA (PRE)HRANA

Povodom Međunarodnog dana obitelji i Međunarodnog dana muzeja u Centru za djecu mlade i obitelj održana je edukativno muzejska akcija pod nazivom (PRE)HRANA.

Hrana je oduvijek postojala kao osnovna potreba, izvor energije, užitka, razlog okupljanja i druženja. Prehrana je sastavni dio pučkih vjerovanja, običaja i obreda, a njezine vrste, pribavljanje, transport, pohrana i prerada dobar su prikaz vremena i društveno-kulturnog konteksta u kojem su stvoreni. Prehrana nije samo pripremljeno i pojedeno jelo, ono je filozofija i navika, običaj i ponašanje. Ona ovisi o socijalnih prilikama, tradiciji, utjecajima doseljenika, modi i povijesnim trenucima.

O načinu pripreme hrane koja se tradicionalno pripremala u Turopolju su se educirali učenici OŠ Nikole Hribara, a u organizaciji Muzeja Turopolja. Radionice je vodila Mirna Trumbetaš, dipl. nutricionistkinja.