KOLIKO NAS ODRASLI ZAISTA SLUŠAJU?

U Centru za djecu, mlade i obitelj organizirana je radionica za učenike 4. razreda velikogoričkih osnovnih škola na kojoj su učenici mogli diskutirati o tome koliko ih odrasli zaista slušaju. Pritom su naučili što su dječja prava i Konvencija o pravima djeteta, a posebna pozornost je posvećena pravu djece na sudjelovanje. Učenici su iznosili svoje viđenje o navedenom pravu i koliko ga ostvaruju.

Na radionici djeca su rekla da je važno da ih roditelji pitaju za mišljenje o izgledu njihove sobe ili  da u školi iznesu svoje prijedloge o poboljšanju školske priredbe. Smatraju da je izuzetno važno da kažu svoje mišljenje jer inače odrasli neće niti znati što misle.

Radionicu su moderirali Sanda Puljiz Vidović, ravnateljica Centra i Ivan Fujs, učenik 8. razreda OŠ Eugena Kvaternika, koji ih je uputio u način funkcioniranja Dječjeg gradskog vijeća im objasnio im da je to jedan od načina ostvarivanja prava na sudjelovanje.

Sva djeca su rekla da im odrasli ne moraju ispuniti sve želje, ali da im je važno da ih saslušaju. Smatraju da, kada iznesu svoje mišljenje, odrasli često razmisle o tome, a ponekad se može dogoditi da se stvari i pogoršaju. Ipak, jednoglasni su da treba izreći svoje mišljenje, jer je to njihovo pravo, a ako ne kažu što misle, onda to pravo gube. I ukoliko cijeli život ne budu izražavali svoje mišljenje, onda neće imati samopouzdanja, neće biti sretni i drugi će donositi odluke umjesto njih.