Jelena Kos

JELENA KOS je stručna suradnica Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica; po
zanimanju je magistra psihologije. Educira se u Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju,
te je odslušala 1.modul Psihoterapije plesom i pokretom. Redovito pohađa stručne
seminare i predavanja, između ostalih je pohađala trening „Potpora komunikacijskim
sposobnostima djece tijekom svakodnevnih interakcija s odgojiteljima/poticanje
rezilijentnosti (otpornosti) u djece“ pri Akademiji za razvojnu rehabilitaciju klinike za
dječje bolesti Zagreb, te Trening medijske pismenosti za stručnjake u sklopu projekta
„Medijska pismenost u školi i obitelji “ Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu.

Studentsku je praksu odradila u XVI .gimnaziji, SOS Dječjem selu Lekenik i Creativa d.o.o.
Pripravnički je staž odradila u Centru za djecu, mlade i obitelj u Velikoj Gorici. Radila je i
u Centru za socijalnu skrb Velika Gorica na Odjelu za djecu, mladež i obitelj.
Volontirala je u raznim udrugama vodeći raznovrsne radionice za djecu, od radionica
kreativno socijalizacijskog karaktera, do podrške u učenju i radu s nadarenim učenicima.
U
Centru vodi individualna savjetovanja za djecu, voditeljica je programa „Znam
drugačije“ i „Neke nove fore u učenju“, te koordinira rad Dječjeg gradskog vijeća.