Centar je kroz godine rada izdao nekoliko vodiča za roditelje i stručnjake, nekoliko časopisa te knjiga. Pročitajte naše publikacije!

Priručnik je zamišljen kao pomoćni alat za pomoćnike u nastavi, ali i sve ostale koji su uključeni u pružanje podrške djeci u odgojno-obrazovnom sustavu. Priručnik su uredile dr.sc. Arijana Mataga Tintor i dr.sc. Kristina Vujnović, a uz njih autorice su stručne suradnice i koordinatorice projekta Milica Kolumbić-Di Giorgio i Katarina Sikirić Lukić te provoditeljice edukacije za pomoćnike u nastavi Sanja Orešković Vrbanec i Sanda Puljiz Vidović.

Priručnik – Lektira za pomoćnike – preuzmite ovdje

Centar za djecu, mlade i obitelj izdao je priručnik “Ulazak u svijet škole – Vodič za roditelje” koji uvelike može pomoći roditeljima čija djeca kreću u školu.

Autorice priručnika Ljubica Lovreković, Sandra Matijević, Ljerka Skendrović i Sanda Puljiz Vidović pokušale su odgovoriti na pitanja koja roditelji često postavljaju. U Vodiču su ponuđene igre i aktivnosti kojima se može poticati djetetov razvoj, a roditelji se mogu upoznati i sa zakonskim odredbama i propisima koji se odnose na upis u školu.

Ulazak u svijet škole – Vodič za roditelje – preuzmite ovdje

Za sve zainteresirane koji žele preuzeti dokumente iz knjige “Raditi s djecom, mladima i obitelji” to mogu učiniti OVDJE

 

“Priručnik o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica”

Recenzija Zdenke Pantić

Naslov: Priručnik o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

1. Datum recenzije: 6.3.2010.

2. Podaci o recenzentu: Zdenka Pantić

„Ejrena“doo (Savjetovalište/Intelektualne usluge)

Adresa stanovanja: A. Stipančića 8, Zagreb

3. Podaci o recenziranom djelu:

Autor: Sanda Puljiz (urednica)

Naslov: Putovanje kroz Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica – Priručnik za rad s djecom i obiteljima

Izdavač:

MOBMS

Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

4. Komentar recenzenta

Priručnik o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, namijenjen je stručnjacima koji rade s djecom, mladima i obiteljima, ali i javnosti. Iz predgovora saznajemo da je želja autorica (koju one ističu s radošću i opravdanim ponosom) predstaviti i podijeliti s drugima znanja i iskustva svog sedmogodišnjeg rada.

U Priručniku se polazi od prepoznavanja promjena u društvu koje utječu na roditelje i njihove uloge, kvalitetu života i brige o djeci. Centar je i nastao s ciljem stvaranja raznolikih programa za pružanje podrške djeci, mladima i obiteljima, kako bi se pružila nadopuna u radu različitim institucijama koje s djecom rade, a sve u interakciji sa zajednicom.

Rukopis je nastao doprinosom osam autorica od kojih su većina zaposlenice Centra, zatim predstavice osnivača, te vanjskih suradnica iz drugih institucija (i fakulteta) koje s bave radom s djecom. Sve su one povezane osjetljivošću za potrebe djece, predanošću pružanja podrške djeci i njihovoj relevantnoj okolini, znanjima kako to provoditi.

Rukopis Priručnika podijeljen je u četiri dijela, a obuhvaća dvadeset poglavlja s bogatom literaturom u kojima se cjelovito prikazuje rad Centra kao jedinstvene ustanove kod nas.

Prvi dio – Prvi tekst povezuje teorijske pojmove zajednice, konteksta, zaštitnih faktora u razvoju djece, prikazuje kako razviti/unaprijediti aktivnosti u zajednici i jasno ističe ulogu Centra kao „brižnog“ okruženja. Pri tome je važno da su korisnici zapravo su-kreatori programa (što je osnažujuća pozicija, a ne tretiranje korisnika kao primatelja usluga). Teoretski se dio povezuje sa znanjima, naporima i iskustvom Osnivača u stvaranju ustanove i djelovanja Centra u zajednici. Vjerujem da će svjedočenje iz perspektive lokalne uprave pri stvaranju Centra biti dragocjen primjer i drugim zajednicama pokazujući kako je moguće, važno i plodonosno djelovati iz zajednice/baze ka susretu sa strategijama proklamiranim od vrha (Vlade i ministarstava) prema bazi. Iz teksta priručnika jasno se vidi kako je moguće osluškivati potrebe, koristiti znanstvene spoznaje i resurse te odgovorno djelovati u zajednici na dobrobit djece: to je važno osobito u razdobljima velikih društvenih promjena.

U drugom dijelu prikazuju se pojedini programi Centra prema tome kome su namijenjeni i načinu provođenja, ujednačeno i pregledno, na način kojim će se i drugi stručnjaci moći koristiti u svom radu. Teme prikazanih programa u skladu su s prepoznavanjem potrebama djece i njihove okoline i osobita je kvaliteta Centra koja se iščitava iz teksta – odgovaranje na potrebe koje se mijenjaju, kao i uvidi kome od okoline ponuditi sadržaje usmjerene na zdrav razvoj i prevenciju. Prikazani programi nastaju kao proces. Kroz prikaz programa glas se daje djeci i njihovim roditeljima kao i korisnicima – profesionalcima, te se tako pokazuje uvažavanje autentičnih iskustava korisnika kao su-kreatora u radu Centra.

Prikazan je grupni rad općenito te posebno kako se provodi s različitim skupinama djece, nude se mogućnosti toliko važnog organiziranja slobodnog vremena djece, učenje i kreativna socijalizacija; govori se i o jednom od najčešćih problema rada s djecom koja imaju probleme pažnje i hiperaktivnosti, u kome se pomaže djeci ali i roditeljima (dosljedno uvažavajući roditelje i neposrednu okolinu kao zaštitni faktor dječijeg razvja). Prikazani programi za roditelje pokazuju razumijevanje složenosti razvoja djece u odnosu s njihovom neposrednom kao i širom okolinom.

U dijelu o individualnom radu s korisnicima izvrsno su prikazani principi savjetovanja, bogato potkrijepljeni primjerima iz prakse u Centru, te ga je moguće koristiti u edukativne svrhe.

Posebnu pažnju zaslužuje prikaz brige o stručnjacima i visoki profesionalni i etički standardi koji se uostalom vide u cijelom tekstu: koriste se suvremene postavke u radu s ljudima gdje je napuštena stara koncepcija udaljenog stručnjaka – eksperta, a njeguje se razvoj stručnjaka koji je sposoban kroz odnos s korisnikom postići susret, su-kreaciju u promjeni, te ostavlja odgovornost za svoj rast i vlastito dostojanstvo korisniku. Za ovakove zahtjeve nužna je otvorenost stručnjaka za cjeloživotno učenje, spremnost i na vlastitu promjenu u susretu s korisnikom.

U trećem se dijelu naglašava važnost komunikacije na različitim nivoima i još jednom pokazuje sustavna briga o kvaliteti rada, odnosa, korištenju suvremenih spoznaja u timskom radu, otvorenosti u susretu sa svim problemima na koje se nailazi – kako bi se ostvarila plodonosna komunikacija i atmosfera povjerenja, otvorio prostor za borbu mišljenja i kreaciju. Autorice nesebično dijele svoja znanja, iskustva i rezultate te iznimno otvoreno prikazuju proces razvoja i rada ustanove. Osjeća se pozitivna stvaralačka atmosfera, ozračje otvorenosti i kreativnog istraživanja, živahne razmjene mišljenja. Centar je i mjesto prakse i obrazovanja studenata društvenih fakulteta.

U sadržajnom smislu Priručnik pokazuje kako autorice izvrsno poznaju područja kojima se pojedini program bavi. Rukopis je obogaćen različitim prilozima i dokumentima koji pružaju uvid u način rada u Centru, evaluaciju rada te nadasve dragocjene ilustracije u radu s djecom.

5. Vrsta djela: Priručnik

6. Konačni zaključak recenzenta:

Ovaj je priručnik jednistveno, svestrano i uzbudljivo svjedočenje o cjelovitosti, o jednom procesu kako organizirati i su-kreirati brigu o djeci, mladima i obitelji u/sa zajednicom, o tome koliko autorice vladaju teorijom i praksom uz otvorenost za rast, učenje, promjenu i kritičko preispitivanje svoga rada te visoke etičke standarde u radu. Osjeća se da je „unutrašnje dijete“ autorica živahno i znatiželjno, otvoreno i slobodno.

Ponuđeni tekst je visoko profesionalan i funkcionalan. Njegov sadržaj je znanstveno utemeljen, relevantan, odgovara potrebama korisnika i zajednice. Metodički, ovaj priručnik je temeljit, počiva na konceptima socijalnog konstruktivizma i cjeloživotnog učenja te će naći put do različitih čitatelja.

——————————————

Recenzija Dr. sc. Dubravka Maleš

1.Podaci o recenzentu: Dr. sc. Dubravka Maleš, redoviti profesor

(mat. broj znanstvenika: 069313)

Filozofski fakultet-Odsjek za pedagogiju

10000 Z a g r e b

I. Lučića 3

2. Podaci o recenziranom djelu:

Autor: grupa autora

Urednica: Sanda Puljiz, prof.

Naslov: PRIRUČNIK ZA RAD CENTRA ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

Rukopis pod naslovom Priručnik za rad centara za djecu, mlade i obitelj ima opseg od približno 200 kartica teksta. Strukturalno rukopis je podijeljen u tri dijela, a svaki dio sadrži više poglavlja. Nakon Uvoda slijedi 1. dio priručnika pod naslovom Osnivanje centra za djecu, mlade i obitelj, potom slijedi 2. dio u kojem se predstavljaju programi Centra, te 3. dio koji obrađuje pitanje evaluacije rada Centra. Na kraju slijedi popis korištene literature.

3. Mišljenje o djelu

Rukopis pod naslovom Priručnik za rad centara za djecu, mlade i obitelj rezultat je grupe autora koji su niz godina okupljeni oko ostvarivanja programa Centra za djecu, mlade i obitelj u Velikoj Gorici. Rukopis se pojavljuje u vrijeme kada i teoretičari i praktičari ističu važnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece i mladih. Nažalost, posljednjih godina u našoj je zemlji sve manje ustanova koje pružaju kvalitetne odgojno obrazovne sadržaje u vrijeme kada djeca nisu u predškolskoj ustanovi odnosno školi. Stječe se dojam da je slobodno vrijeme mladih na marginama društvenog interesa, a kada i postoji nešto slično to košta i nije dostupno svima odnosno najmanje je dostupno upravo onima kojima bi bilo najpotrebnije. A upravo je rad s djecom i mladima u njihovo slobodno vrijeme najbolja prevencija neprihvatljivog ponašanja. Stoga je rukopis Priručnik za rad centara za djecu, mlade i obitelj, u kojem se opisuje kako je jedna zajednica prepoznala potrebu razvijanja mjesta gdje će se djeca i mladi moći okupljati oko kvalitetnih sadržaja, došao u pravo vrijeme jer može poslužiti kao ogledni primjer i biti poticaj svima onima koji se žele upustiti u sličan poduhvat. I ne samo to. Programi koje Centar nudi nisu namijenjeni samo djeci. Ovdje se nude sadržaji i programi interesantni roditeljima i ostalim članovima obitelji, ali i stručnjacima iz Centra i iz drugih ustanova. Prema tome, takva ustanova može biti najbolji primjer kako zajednica može pomagati obitelji u nošenju s roditeljskom ulogom, te kako kvaliteta rada u ustanovi ovisi o tome koliko se ulaže u stručnjake koji trebaju realizirati program.

Djelo detaljno opisuje teorijska polazišta od kojih se krenulo prilikom koncipiranja ustanove, specifičnosti zajednice u kojoj se ustanova razvijala te sam proces osnivanja Centra.

Autori su, s jedne strane, željeli istaknuti da osnivanje takve ili slične ustanove ne smije biti rezultat stihijskog pristupa već pristupa u kojem su jasni odgovori na pitanja – za koga? zašto? kako? s kojim rezultatom? S druge strane, ideja je bila da iznošenjem svojih iskustava pomognu drugima da izbjegnu neke početničke pogreške, ali i da ih potaknu na razvijanje sličnog.

Istodobno, djelo može poslužiti kao izvor ideja za rad svim drugim pojedincima i ustanovama čija je djelatnost vezana za rad s djecom i mladima. Naime, svaki od programa koji se realizira u Centru za djecu, mlade i obitelj u Velikoj Gorici detaljno je opisan i istaknute su njegove specifičnosti s obzirom na populaciju kojoj je namijenjen.

Djelo je pisano jednostavno, jasno i razumljivo. Koncepcijski je vrlo dobro strukturirano tako da se čitatelj lako snalazi u poglavljima koja proizlaze jedno iz drugoga.

4. Zaključak i ocjena

Rukopis grupe autora pod naslovom Priručnik za rad centara za djecu, mlade i obitelj ima karakter priručnika i namijenjen je svima onima čija je djelatnost vezana za rad s djecom, mladima i obitelji. Djelo može biti vodič u radu osobama koje djeluju u nevladinim udrugama čija je djelatnost vezana uz rad s predškolskom i školskom djecom te članovima obitelji, zaposlenima u obiteljskim centrima, učiteljima koji rade s djecom u cjelodnevnom boravku, razrednicima za rad u okviru sata razrednog odjela, te studentima učiteljskih fakulteta.

Kao recenzentica preporučam ovaj rukopis za tisak, jer on to zaslužuje svojom kvalitetom, provokativnošću i aktualnošću.

Datum recenziranja: 1. studenoga 2009.

Dragi roditelji,

Grad Velika Gorica i Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica pripremili su za vas Vodič za roditelje u kojem možete pronaći sve što se nudi na području Grada Velika Gorica, a tiče se vas i vaše djece.

Autorice su mr.sc. Arijana Mataga Tintor, dipl. socijalna pedagoginja i Sanda Puljiz, prof. psihologije.

reader_icon Knjižicu u PDF-u možete preuzeti ovdje

Naš časopis (Klik na slikice radi preuzimanja casopisa u PDF-u)

Centar_u_Centru naslovna_br2 naslovna_br1
Izašle su novine Centra pod nazivom “Centar u centru grada”.
Pogledajte ih i uživajte u njima
U našim radionicama nastao je naš časopis “30 u hladu”…