EDUKACIJA ZA POMOĆNIKE U NASTAVI

U četvrtak 15.prosinca i u petak 16.prosinca 2022.godine u Centru za djecu mlade i obitelj Velika Gorica održana je nova edukacija za pomoćnike u nastavi – napredni modul namijenjen za sve one pomoćnike koji su već završili početni stupanj. Edukaciju su vodile Sanja Orešković Vrbanec, dipl. scoijalna pedagoginja i Geštalt psihoterapeutkinja iz Udruženja “Djeca prva” i Sanda Puljiz Vidović, psihologinja i Geštalt psihoterapeutkinja, ravnateljica Centra za djecu mlade i obitelj. Na edukaciji su pomoćnici u nastavi učili o komunikaciji i asertivnosti, o sukobima i o granicama. 

Edukacijiu je organizirao Centar za djecu mlade i obitelj u suradnji sa svim osnovnim školama s područja Velike Gorice, a podržao ju je Grad Velika Gorica.