EDUKACIJA O DJEČJOJ PARTICIPACIJI

U organizaciji Upravnog odjela za predškolski odgoj školstvo i šport Grada Velike Gorice i Centra za djecu mlade i obitelj Velika Gorica u četvrtak 15.prosinca 2022.g. održana je edukacija na temu dječje participacije. Edukacija je namijenjena koordinatorima Učeničkih vijeća iz svih osnovnih škola s područja Velike Gorice te zaposlenicama Centra za djecu mlade i obitelj gdje se sastaju članovi Dječjeg gradskog vijeća. Edukaciju je vodila izv.prof.dr.sc. Ivana Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prisutni koordinatori su iznosili ideje za projekte koji će se provesti u matičnim školama a u kojima će se poštovati pravo djece na sudjelovanje, a iznosili su i svoja iskustva vezana uz natječaj za Dječje gradsko vijeće koji je trenutno otvoren.