Odluka o jednostavnoj nabavi

Procedura o korištenju privatnog automobila u službene svrhe

Statut Centra

Strateški plan 2019.-2023.

Odluka o imenovanju ravnatelja

Odluka o podacima i ispravama

Izmjene Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu

Izmjene i dopune pravilnika

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Kriteriji za upis u grupe

Procedura naplate prihoda od najma prostora

Procedura stvaranja ugovornih obveza i Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Izjava o sukobu interesa

Odluka o imenovanju službenika

Odluka o sigurnosti osobnih podataka

Odluka politika privatnosti

Odluka politika sigurnosti

Odluka procedura obrade

Odluka procedura u slučaju povrede

Pravilnik o sigurnosti osobnih podataka

Procedura obrade zahtjeva ispitanika

Procedura u slučaju povrede