DJEČJA PARTICIPACIJA – NEISKORIŠTEN PREVENTIVNI RESURS

Od 13. do 15.veljače 2020.godine u Osijeku je održan VIII. znanstveno-stručni skup pod nazivom “Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici”. Na skupu je 13.veljače održan simpozij “Dječja participacija – neiskorišten preventivni resurs” kojeg je vodila ravnateljica Centra Sanda Puljiz Vidović.

Iznešena je ideja da je participacija način kojim se dijete osnažuje, stječe kompetencije kako bi utjecalo na svijet oko sebe. Odrasli su dužni osigurati uvjete za razvoj tih snaga i kompetencija. U sklopu simpozija su predstavljene neke od brojnih aktivnosti kojima se radi na ostvarenju ovog prava u Velikoj Gorici.

Simpozij je započela dr.sc. Arijana Mataga Tintor, stručna savjetnica u gradskoj upravi koja je iznijela tezu da se dječja participacija još uvijek doživljava kao manje važno pravo u odnosu na ostala dječja prava. To proizlazi iz nerazumijevanja suštine dječje participacije koja je utemeljena na poštovanju djeteta kao osobe i koja podrazumijeva prihvaćanje prava na sudjelovanje sve djece kao vrijednosne filozofije djetinjstva i razvoja djece.

Jelena Kos, psihologinja, stručna suradnica u Centru za djecu mlade i obitelj je predstavila rad Dječjeg gradskog vijeća Velike Gorice kao primjera dječje participacije i pozitivnog razvoja djece. Radom u Dječjem gradskom vijeću djeca žive dječju participaciju i razvijaju vještine pregovaranja, prezentiranja, kreativnosti, kritičkog mišljenja i osjećaj odgovornosti za sebe i druge.

Sanda Puljiz Vidović, psihologinja i ravnateljica je predstavila Centar kao ustanovu gdje se ostvaruje pravo djeteta na sudjelovanje, pa je navela brojne primjere. Centar od početka svog rada radi na ostvarivanju ovog prava, to je dio organizacijske kulture ove jedinstvene ustanove, budući da se djecu, mlade i njihove roditelje potiče na aktivno sudjelovanje i na izražavanje mišljenja.

Marija Marelja, psihologinja, stručna suradnica u Centru je predstavila program “Topli kutak” koji se svakodnevno odvija i u kojem se na različite načine pridonosi dječjoj participaciji. Važnost participacije u programu se prvenstveno očituje u njezinom utjecaju na razvoj osobina i socijalnih vještina, jasnom verbaliziranju vlastitih potreba djece, učinkovitom rješavanju sukoba, komuniciranju, zagovaranju i donošenju odluka.