NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU CENTRA ZA DJECU MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA

    REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD VELIKA GORICA Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica         Temeljem članka 31. i članka 32. Statuta Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, Godina XVI., Broj 6 od 17.rujna 2010., Službeni glasnik Grada Velike Gorica, Godina XIX, Broj 5, od 23.srpnja 2013.godine)  i  Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu (KLASA: 600-05/16-01/140, URBROJ:…

Temeljem članka 11. Zakona o Ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu ravnateljica objavljuje N A T J E Č A J Za primanje u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust na radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA RAD S DJECOM, MLADIMA I OBITELJIMA – (1) izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. Uvjeti:   Magistar struke –…

NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I RAD S DJECOM MLADIMA I OBITELJI

Temeljem članka 11. Zakona o Ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu ravnateljica objavljuje N A T J E Č A J Za primanje u radni odnos pripravnika na određeno vrijeme od 12 mjeseci na radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA RAD S DJECOM, MLADIMA, I OBITELJIMA, TE OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE – (1) izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. Uvjeti:…