UPISI U PROGRAM “KOCKIĆI”

U Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica u travnju kreće program „Kockići“ –  preventivni program poticanja predmatematičkih vještina namijenjen djeci koja na jesen kreću u 1. razred osnovne škole. Naime, dijete prije škole ne uči matematiku, već stječe vještine i znanja koja su nužna za razumijevanje matematike.

Matematika ima i svoj jezik kojemu djeca moraju biti izložena kako bi ga razumjela. Rana izloženost brojevima i matematičkim konceptima olakšava djetetu stvaranje pozitivnog stava prema brojevima, kao i pripremu za školu.

Predmatematičke vještine se usvajaju kroz svakodnevne životne situacije djeteta kao što su igra i interakcija s okolinom. To je niz znanja, činjenica i postupaka koji čine temelj za razvoj matematičkih vještina u školskoj dobi. Da bi dijete moglo lakše i bolje razumjeti i naučiti matematiku, potrebno je prije polaska u školu ovladati predmatematičkim vještinama. 

Autorica i voditeljica programa je stručna suradnica Vanja Uzelac, mag. logoped.

Prijave roditelja za upis djece u grupu kao i sve dodatne informacije primaju se do 06. travnja 2023. putem mobitela 091/6231-734, telefona 6231-734, na e-mail info@centar-dmo-vg.hr ili putem FB stranice Centar za djecu, mlade i obitelj.