PREDSTAVLJENA LEKTIRA ZA POMOĆNIKE – PRIRUČNIK ZA POMOĆNIKE U NASTAVI

U četvrtak 8.srpnja 2021.godine održana je završna konferencija četverogodišnjeg projekta “Svako dijete ima pravo na obrazovanje”, financiranom iz Europskog socijalnog fonda,  a u sklopu kojeg se financira rad pomoćnika u nastavi u osnovnim školama na području Grada Velike Gorice. U sklopu projekta je nastao  i priručnik za pomoćnike u nastavi pod nazivom “Lektira za pomoćnike”, a koji je tom prilikom promoviran.
 
Priručnik su uredile dr.sc. Arijana Mataga Tintor i dr.sc. Kristina Vujnović, a uz njih autorice su stručne suradnice Milica Kolumbić-Di Giorgio i Katarina Sikirić Lukić te provoditeljice edukacije za pomoćnike u nastava Sanja Orešković Vrbanec i Sanda Puljiz Vidović. 
U priručniku se može pročitati o kontekstu projekta “Svako dijete ima pravo na obrazovanje”, o ulozi, poslovima i statusu pomoćnika u nastavi, o važnosti komunikacije i odnosa, stresu. Velik dio priručnika se odnosi na posebnosti rada pomoćnika u nastavi u odnosu na učenika s teškoćama, pa se tako može pročitati o radu s učenicima koji imaju teškoće u razvoju, o radu s učenicima s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, o radu s učenicima koji imaju poremećaj iz spektra autizma, radu s učenicima s intelektualnim teškoćama, s učenicima s oštećenjima vida, o posebnostima rada s učenicima s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), o posebnostima u radu s učenicima s problemima u ponašanju te o radu s učenikom koji ima više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju. Jedno posebno poglavlje je posvećeno participaciji učenika s teškoćama u razvoju.
Zanimljivost ovog priručnika je da je nastao na osnovi dugogodišnjeg rada s pomoćnicima i ispitivanju onog što pomoćnicima u nastavi treba, koje su prednosti i izazovi u njihovom radu. 
Na predstavljanju priručnika su o svom iskustvu s pomoćnicima u nastavi govorili učitelji, roditelji, učenici, ravnatelji i recenzentice.
Priručnik je izdan u tiskanom i u digitalnom obliku.