ODRŽANO PREDAVANJE “30 GODINA OD DONOŠENJA KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA – JESMO LI POSTALI ALERGIČNI NA DJEČJA PRAVA?

U četvrtak 5.prosinca 2019.g. povodom Dana ljudskih prava psihologinja Davorka Osmak Franjić iz Ureda pravobraniteljice za djecu RH i iz Sekcije za ljudska prava i psihologiju Hrvatskog psihološkog društva održala je predavanje pod nazivom “30 godina od donošenja Konvencije o pravima djeteta – jesmo li postali alergični na dječja prava?”. U uvodnom dijelu Davorka Osmak Franjić nas je podsjetila na 30 godina od donošenja Konvencije o pravima djeteta koja je…