STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Centar za djecu, mlade i obitelj objavljuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto “Stručni suradnik psiholog/stručna suradnica psihologinja” na puno radno vrijeme.

Natječaj vrijedi od 27.ožujka do 3.travnja 2017.g.

Zainteresirani mogu slati zamolbe na e-mail info@centar-dmo-vg.hr.