Stručni članci, knjige i brošure

Pišemo stručne članke na različite teme, a izdane su i tri knjige koje navodimo u popisu.

KNJIGE:

 • Ljubica Lovreković, Sandra Matijević, Sanda Puljiz Vidović, Ljerka Skendrović, 2015.: Ulazak u svijet škole – Vodič za roditelje. Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Velika Gorica.
 • Puljiz, Sanda (uredila), 2010.: Raditi s djecom, mladima i obitelji – Iskustva Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Velika Gorica.
 • Mataga Tintor, Arijana i Puljiz, Sanda, 2007.: Vodič za roditelje. Grad Velika Gorica – Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj, Velika Gorica.

STRUČNI ČLANCI:

 • Puljiz Vidović, S., 2016.: Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica – mjesto institucionalne podrške u zajednici. U:  “Zrno” – časopis za obitelj, vrtić i školu. Tema broja: Djeca u lokalnoj zajednici. Urednica: dr.sc. Arijana Mataga Tintor. Izdavač Zrno – print, Zagreb, 23-25.
 • Puljiz Vidović, S., Brebrić, M. i Debartoli, R., 2016.: Motivacija za stručno osposobljavanje odgojitelja i učitelja razredne nastave na području grada Velike Gorice. U: “Tolerancija se uči od ranog djetinjstva” – Zbornik istraživanja predškolskih ustanova i udruga okupljenih kroz projekt PRECEDE (Partnerstvo za prihvaćanje i suradnju kroz predškolski odgoj i obrazovanje u Europi). Urednica: Mirela Despotović, Centar za civilne inicijative, Zagreb, 13-39.
 • Puljiz, Sanda, 2013.: Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica brine o potrebama djece. U: Tematski zbornik s IV. Međunarodne naučno-stručne konferencije “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”. Urednica: doc.dr.sc. Milena Nikolić, udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 829 -834.
 • Puljiz, S., Pravdić, A. i Franković Jovović, A., 2012.: Kako se rješavaju sukobi u programu “Topli kutak”. U: Zbornik radova s III. znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja “Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici”. Urednica: dr.sc. Daniela Šincek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Društvo psihologa Osijek, Osijek, 291-300.
 • Puljiz, Sanda i Matić, Marina, 2010.: Suradnja Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica i Dječjeg doma A.G. Matoš u prevenciji socijalne isključenosti i problema u ponašanju djece. U: Zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije: “Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava”. Urednica: prof.dr.sc. Zdravka Leutar, Filozofski fakultetu, Mostar, 605-618.
 • Puljiz, Sanda, 2010.: Uloga obitelji u slobodnom vremenu djece i programi Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. U: Dječja prava i slobodno vrijeme – Zbornik priopćenja s tribina pravobraniteljice za djecu. Urednica: Maja Flego, Pravobranitelj za djecu, Zagreb, 21 – 28.
 • Pravdić, Andreja, 2009.: “Brzići” – Grupni program za djecu s pomanjkanjem pažnje/hiperaktivnim poremećajem. U: Izazovi grupnog rada s djecom, mladima i odraslima u riziku. Urednica: Antonija Žižak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, 131-143.
 • Puljiz, Sanda, 2003.: Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. Dijete i društvo, Zagreb, 5 (2-3): 309-312.