Sandra Matijević

sandra.matijevic@centar-dmo-vg.hr

SANDRA MATIJEVIĆ je stručna suradnica Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. Po zanimanju je diplomirana defektologinja – socijalna pedagoginja. Bila je uključena u edukaciju iz gestalt psihoterapije u trajanju od četiri godine. Završila je edukaciju za integrativnog dječjeg psihoterapeuta.  Redovito sudjeluje u radu brojnih edukacija, seminara i stručnih skupova.

Radila je i volontirala kao vježbenik u Osnovnoj školi Podmurvice u Rijeci, na mjestu stručnog suradnika – socijalnog pedagoga i u Kući za mladež Dječjeg doma SOS – Dječje selo Lekenik.

U Centru vodi individualna savjetovanja za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao i za njihove roditelje. Autorica je i voditeljica programa „Kutići za igru“, „Grupa za buduće prvašiće“, „Ljetna igraonica“ i „Dramska grupa“. Voditeljica je i koautorica programa „Neke nove fore u učenju“ te je voditeljica grupe “Dječja psihodrama”.