RAZMJENA KNJIGA I SLIKOVNICA U SKLOPU KAMPANJE “ČITAJ MI”

 

Čitanje djeci od rođenja važno je jer razvija predčitalačke i čitalačke vještine, što djeci kasnije pomaže u svladavanju školskog gradiva i postizanju većeg uspjeha u životu.  UNICEF se zalaže da svako dijete u Hrvatskoj dobije svoju prvu slikovnicu i da svi roditelji budu upoznati s dobrobitima čitanja djeci od najranije dobi.

I Centar za djecu, mlade i obitelj se uključio u ovu kampanju i poziva sve da daruju svoje slikovnice i knjige onima koji ih nemaju ili ih nemaju u dovoljnoj mjeri. Na taj način podupiremo obitelji da kod djece od najranije dobi razvijaju vrijednost knjige i čitanja.

Svi zainteresirani mogu doći u Centar i donijeti knjige i slikovnice i ostaviti ih na polici u prizemlju. Djeca će na taj način imati dostupne slikovnice, moći će ih posuditi i vratiti kada ih pročitaju.

Samo 15 minuta glasnog čitanja na dan pomaže djetetovu cjelokupnom razvoju. Čitanjem u dobi kada najviše uče o svijetu oko sebe potičemo djecu da ostvare svoj puni potencijal, a time ulažemo i u napredak cijelog društva.