9.00 – 10.30 Grupa za buduće prvašiće I. (do 16.07.)

9.00 – 10.30 Igraonica za osnovnoškolce I.

11.00 – 12.30 Igraonica za predškolce I.

11.00 – 12.30 Čudesni svijet mitova

13.00 – 14.30 Dramska grupa

13.00 – 14.30 Likovna grupa I.

15.00 – 16.30 Likovna grupa II.

17.00 – 18.30 Igraonica za predškolce II.

17.00 – 18.00 Plesna grupa I.

18.30 – 20.00 Likovna grupa III.

18.30 – 20.00 Igre na otvorenom (do 13.07.)

19.00 – 20.30 Hokus pokus I.

9.00 – 10.00 Plesna grupa II.

9.00 – 10.30 Mali kuhari I.

9.30 – 11.00 Igraonica za osnovnoškolce III. (u Novom Čiču)

9.30 – 11.00 Mali vrtlari (u Novom Čiču)

10.30 – 12.00 Mali izumitelji I.

11.00 – 12.30 Mali kuhari II.

13.00 – 14.30 Hokus pokus II.

15.00 – 16.30 Hokus pokus III.

17.00 – 18.30 Igraonica za osnovnoškolce II.

17.00 – 18.30 Grupa za buduće prvašiće II. (do 17.07.)

19.00 – 20.30 Hobby art

9.00 – 10.30 Grupa za buduće prvašiće I. (do 16.07.)

9.00 – 10.30 Igraonica za osnovnoškolce I.

11.00 – 12.30 Igraonica za predškolce I.

11.00 – 12.30 Čudesni svijet mitova

13.00 – 14.30 Dramska grupa

13.00 – 14.30 Likovna grupa I.

15.00 – 16.30 Likovna grupa II.

17.00 – 18.30 Igraonica za predškolce II.

17.00 – 18.00 Plesna grupa I.

18.30 – 20.00 Likovna grupa III.

18.30 – 20.00 Igre na otvorenom (do 13.07.)

19.00 – 20.30 Hokus pokus I.

 

9.00 – 10.00 Plesna grupa II.

9.00 – 10.30 Mali kuhari I.

9.30 – 11.00 Igraonica za osnovnoškolce III. (u Novom Čiču)

9.30 – 11.00 Mali vrtlari (u Novom Čiču)

10.30 – 12.00 Mali izumitelji I.

11.00 – 12.30 Mali kuhari II.

13.00 – 14.30 Hokus pokus II.

15.00 – 16.30 Hokus pokus III.

17.00 – 18.30 Igraonica za osnovnoškolce II.

17.00 – 18.30 Grupa za buduće prvašiće II. (do 17.07.)

19.00 – 20.30 Hobby art


18.30 – 20.00 Igre na otvorenom (do 13.07.)

 

Uz navedene grupne programe, u Centru radimo i individualna savjetovanja i logopedske tretmane. Za to je potrebno naručiti se putem telefona na broj 01/6231-734.

Telefonske konzultacije za logopedinju su radnim danom od 12.00 do 13.00 sati.