PONEDJELJAK

9.00 – 10.30 Budući prvašići I.

11.00 – 12.30 Hobby art

13.00 – 14.30 Dramska grupa

15.00 – 16.30 Igraonica za osnovnoškolce I.

17.00 – 18.30 Igraonica za predškolce I.

17.00 – 18.30 Ljetni engleski

18.30 – 20.00 Igre na otvorenom (u Etno naselju Novo Čiče)

19.00 – 20.30 Rad u drvu

 

UTORAK

8.30 – 10.00 Igraonica za predškolce II.

9.00 – 10.30 Mali vrtlari (u Etno naselju Novo Čiče)

11.00 – 12.30 Igraonica za osnovnoškolce II.

13.00 – 14.30 Likovna I.

15.00 – 16.30 Likovna II.

17.00 – 18.30 Budući prvašići II.

17.30 – 18.30 Plesna grupa I.

18.30 – 20.00 Igre na otvorenom

18.45 – 19.45 Plesna grupa II.

 

  SRIJEDA

9.00 – 10.30 Budući prvašići I.

9.00 – 10.30 Mali izumitelji I.

11.00 – 12.30 Mali izumitelji II.

11.00 – 12.30 Hobby art

13.00 – 14.30 Dramska grupa

15.00 – 16.30 Igraonica za osnovnoškolce I.

16.45 – 18.15 Igraonica za predškolce I.

17.00 – 18.30 Ljetni engleski

18.30 – 20.00 Igre na otvorenom (u Etno naselju Novo Čiče)

19.00 – 20.30 Rad u drvu

 

  ČETVRTAK

8.30 – 10.00 Igraonica za predškolce II.

9.00 – 10.30 Mali vrtlari (u Etno naselju Novo Čiče)

11.00 – 12.30 Igraonica za osnovnoškolce II.

13.00 – 14.30 Likovna I.

15.00 – 16.30 Likovna II.

17.00 – 18.30 Budući prvašići II.

17.30 – 18.30 Plesna grupa I.

18.30 – 20.00 Igre na otvorenom

18.45 – 19.45 Plesna grupa II.

 

PETAK

9.00 – 10.30 Mali izumitelji I.

11.00 – 12.30 Mali izumitelji II.

19.00 – 20.30 Rad u drvu

 

Za logopedski tretman potrebno je naručiti se putem telefona na broj 01/6231-734.

Telefonske konzultacije za logopedinju su radnim danom od 12.00 do 13.00 sati.