[/toggles

 

 

Za individualna i obiteljska savjetovanja kao i za logopedski tretman potrebno je naručiti se putem telefona na 6231-734.

Telefonske konzultacije za logopedinju su radnim danom od 12.00 do 13.00 sati.