9.00 – 10.30 Grupa za buduće prvašiće I. (do 10.07.)

10.00 – 11.30 Ljetni engleski

11.00 – 12.30 Igraonica za predškolce I. (do 12.07.)

12.00 – 13.00 Plesna grupa I.

13.30 – 15.00 Dramska grupa

13.30 – 15.00 Hokus pokus I.

15.30 – 17.00 Hokus pokus II.

15.30 – 17.00 Igraonica za osnovnoškolce I.

17.30 – 19.00 Igraonica za predškolce II.

19.00 – 20.30 Rad u drvu (do 12.07.)

19.30 – 21.00 Mali kuhari I.

 9.00 – 10.30 Igre na otvorenom

 9.00 – 10.30 Hokus pokus III.

11.00 – 12.30 Likovna grupa III.

11.00 – 12.30 Plesna II.

13.00 – 14.30 Likovna grupa I.

15.00 – 16.30 Likovna grupa II.

16.30 – 18.00 Igraonica za osnovnoškolce II.

17.00 – 18.30 Grupa za buduće prvašiće II.

19.00 – 20.30 Mali inženjeri

19.30 – 21.00 Mali kuhari II.

 9.00 – 10.30 Grupa za buduće prvašiće I.

10.00 – 11.30 Ljetni engleski

11.00 – 12.30 Igraonica za predškolce I. (do 12.07.)

12.00 – 13.00 Plesna grupa I.

13.30 – 15.00 Dramska grupa

13.30 – 15.00 Hokus pokus I.

15.30 – 17.00 Hokus pokus II.

15.30 – 17.00 Igraonica za osnovnoškolce I.

17.30 – 19.00 Igraonica za predškolce II.

19.00 – 20.30 Rad u drvu (do 12.07.)

19.30 – 21.00 Mali kuhari I.

 

 9.00 – 10.30 Igre na otvorenom

 9.00 – 10.30 Hokus pokus III.

11.00 – 12.30 Likovna grupa III.

11.00 – 12.30 Plesna II.

13.00 – 14.30 Likovna grupa I.

15.00 – 16.30 Likovna grupa II.

16.30 – 18.00 Igraonica za osnovnoškolce II.

17.00 – 18.30 Grupa za buduće prvašiće II.

19.00 – 20.30 Mali inženjeri

19.30 – 21.00 Mali kuhari II.

11.00 – 12.30 Igraonica za predškolce I. (do 12.07.)

19.00 – 20.30 Rad u drvu (do 12.07.)

Ljetni programi traju od 1. do 25.srpnja 2019.g. za sve grupe, osim za one za koje je naznačeno drugačije.

Uz grupne programe, u Centru radimo i individualna savjetovanja (preko ljeta ih ne radimo, ali se možete prijaviti) i logopedske tretmane. Za to je potrebno naručiti se putem telefona na broj 01/6231-734 ili mobitela 091/6231-734.

Telefonske konzultacije za logopedinju su radnim danom od 12.00 do 13.00 sati od ponedjeljka do petka.