PONEDJELJAK

9.00 – 10.30 Budući prvašići I. (do 12.07.)

11.00 – 12.30 Hobby art (od 26.06. do 19.07.)

13.00 – 14.30 Hokus pokus I. (od 3.07. do 26.07.)

13.00 – 14.30 Dramska grupa (od 26.06. do 19.07.)

15.00 – 16.30 Hokus pokus II. (od 3.07. do 26.07.)

15.00 – 16.30 Igraonica za osnovnoškolce I. (od 26.06. do 19.07.)

17.00 – 18.30 Igraonica za predškolce I. (od 26.06. do 14.07.)

17.00 – 18.30 Ljetni engleski (od 26.06. do 19.07.)

18.30 – 20.00 Igre na otvorenom (u Etno naselju Novo Čiče) (od 26.06. do 12.07.)

19.00 – 20.30 Rad u drvu (od 26.06. do 12.07.)

19.00 – 20.30 Mali kuhari III. (od 3.07. do 26.07.)

 

                      UTORAK

8.30 – 10.00 Igraonica za predškolce II. (od 27.06. do 20.07.)

9.00 – 10.30 Mali vrtlari (u Etno naselju Novo Čiče) (od 27.06. do 13.07.)

10.30 – 12.00 Mali kuhari I. (od 4.07. do 27.07.)

11.00 – 12.30 Igraonica za osnovnoškolce II. (od 27.06. do 20.07.)

12.30 – 14.00 Mali kuhari II. (od 4.07. do 27.07.)

13.00 – 14.30 Likovna I. (od 27.06. do 20.07.)

15.00 – 16.30 Likovna II. (od 27.06. do 20.07.)

15.00 – 16.30 Likovna III. (od 4.07. do 27.07.)

17.00 – 18.30 Budući prvašići II. (do 18.07.)

17.30 – 18.30 Plesna grupa I. (od 27.06. do 14.07.)

18.30 – 20.00 Igre na otvorenom (od 27.06. do 14.07.)

18.45 – 19.45 Plesna grupa II. (od 27.06. do 14.07.)

19.00 – 20.30 Hokus pokus III. (od 4.07. do 27.07.)

 

                    SRIJEDA

9.00 – 10.30 Budući prvašići I. (do 12.07.)

9.00 – 10.30 Likovna grupa (u Etno naselju Novo Čiče) (od 5.07. do 28.07.)

9.00 – 10.30 Mali izumitelji I. (od 28.06. do 21.07.)

11.00 – 12.30 Mali izumitelji II. (od 28.06. do 21.07.)

11.00 – 12.30 Hobby art (od 26.06. do 19.07.)

13.00 – 14.30 Hokus pokus I. (od 3.07. do 26.07.)

13.00 – 14.30 Dramska grupa (od 26.06. do 19.07.)

15.00 – 16.30 Hokus pokus II. (od 3.07. do 26.07.)

15.00 – 16.30 Igraonica za osnovnoškolce I. (od 26.06. do 19.07.)

16.45 – 18.15 Igraonica za predškolce I. (od 26.06. do 19.07.)

17.00 – 18.30 Ljetni engleski (od 26.06. do 19.07.)

18.30 – 20.00 Igre na otvorenom (u Etno naselju Novo Čiče) (od 26.06. do 19.07.)

19.00 – 20.30 Rad u drvu (od 26.06. do 19.07.)

19.00 – 20.30 Mali kuhari III. (od 3.07. do 26.07.)

 

                  ČETVRTAK

8.30 – 10.00 Igraonica za predškolce II. (od 27.06. do 20.07.)

9.00 – 10.30 Mali vrtlari (u Etno naselju Novo Čiče) (od 27.06. do 13.07.)

10.30 – 12.00 Mali kuhari I. (od 4.07. do 27.07.)

11.00 – 12.30 Igraonica za osnovnoškolce II. (od 27.06. do 20.07.)

12.30 – 14.00 Mali kuhari II. (od 4.07. do 27.07.)

13.00 – 14.30 Likovna I. (od 27.06. do 20.07.)

15.00 – 16.30 Likovna II. (od 27.06. do 20.07.)

15.00 – 16.30 Likovna III. (od 4.07. do 27.07.)

17.00 – 18.30 Budući prvašići II. (do 18.07.)

17.30 – 18.30 Plesna grupa I. (od 27.06. do 14.07.)

18.30 – 20.00 Igre na otvorenom (od 27.06. do 14.07.)

18.45 – 19.45 Plesna grupa II. (od 27.06. do 14.07.)

19.00 – 20.30 Hokus pokus III. (od 4.07. do 27.07.)

 

                   PETAK

9.00 – 10.30 Likovna grupa (u Etno naselju Novo Čiče) (od 5.07. do 28.07.)

9.00 – 10.30 Mali izumitelji I. (od 28.06. do 21.07.)

11.00 – 12.30 Mali izumitelji II. (od 28.06. do 21.07.)

19.00 – 20.30 Rad u drvu (od 26.06. do 19.07.)

 

Tijekom ljeta radimo i logopedske tretmane za koje je potrebno naručiti se putem telefona na broj 01/6231-734.

Telefonske konzultacije za logopedinju su radnim danom od 12.00 do 13.00 sati.