PREDSTAVLJANJE CENTRA U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

U srijedu 11.srpnja 2018.g. održan je stručni skup uz podršku Virovitičko-podravske županije na kojem je predstavljem CAP program Udruge “Korak po korak”, a koji se u svom cjelovitom obliku provodi u Velikoj Gorici. Marina Trbus iz Udruge “Korak po korak”  je i ovaj put detaljno opisala ciljeve programa kao i načine na koji se svi zainteresirani mogu uključiti u njegovu provedbu. Nakon toga su predstavljeni primjeri dobre praksepreventivni programi koji se provode na području  Grada Velike Gorice, a koje je predstavila dr.sc. Arijana Mataga Tintor. Nakon nje je ravnateljica Sanda Puljiz Vidović predstavila rad jedinstvene ustanove u Hrvatskoj – Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica i njegove brojne programe.

Nakon predstavljanja je uslijedila diskusija na kojoj su zainteresirani postavljali različita pitanja i pohvalili Veliku Goricu. Na kraju se svima zahvalila Anita Jendrašić, na čiju je inicijativu skup i održan.