Predavanja za stručnjake održana u Centru

Jedna od zadaća Centra je i podrška stručnjacima koji se bave djecom i mladima, a koji rade u školama, vrtićima, Centru za socijalnu skrb, policiji, pravosuđu, zdravstvu i udrugama. Iz tog razloga se u Centru organiziraju tematska predavanja u skladu s iskazanim potrebama, a popis svih predavanja održanih u Centru je u nastavku.

  Dr.sc. Lana Ciboci, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment: Govor mržnje i sramoćenje u medijima. Održano 19.listopada 2018.g.

  Tribina “Usamljenost starijih osoba – izazovi i mogućnosti” u organizaciji Foruma 50+ i Centra za djecu, mlade i obitelj. Gosti: Marija Žirović, umirovljenica, dr.sc. Daša Poredoš Lavor. Građanska inicijativa “Moj grad Sisak”, Sanda Puljiz Vidović, Centar za djecu, mlade i obitelj i mr.sc. Ivan Svetopetrić, Forum 50+.

  Koraljka Žepec, Edu-moveo: radionica “Brain Gym” (tri radionice). Održane 10., 17. i 24.listopada 2018.g.

  Katarina Šeravić, Dječji vrtić Ciciban: Razvoj dječje inteligencije kroz aktivnosti u vrtiću. Održano 11.svibnja 2018.g.

  Prof.dr.sc. Mirjana Lenček, Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu: Čitanje, pisanje, disleksija: što je važno znati za kvalitetno obrazovanje? Održano 10.svibnja 2018.g.

  Sanja Orešković Vrbanec, Udruženje Djeca prva: Što da radim kad ne znam što da radim?  (radionica za stručnjake). Održano 12.listopada 2017.g. (dvije radionice) i 13.prosinca 2017.g. (jedna radionica)

  Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu: Trening medijske pismenosti. Trening se provodio 8.studenog (Izv.prof.dr.sc. Danijel Labaš: Mediji u dječjim životima  i Ivan Uldrijan: Mediji u odgoju i obrazovanju) , 25.studenog (doc.dr.sc. Irena Sever: Nasilje na televiziji i filmu i doc.dr.sc. Igor Kanižaj: Internet, društvene mreže i elektroničko nasilje) i 2.prosinca 2016.g. (doc.dr.sc. Igor Kanižaj: Djeca i oglašavanje i Lana Ciboci: Djeca, stereotipi i nametnuti ideali ljepote i Novinari i dječja prava u medijima)

  Izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš, Odsjek za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu: Ovisnost o kockanju – suvremena bihevioralna ovisnost. Održano 9.prosinca 2016.g.

  Sanda Puljiz Vidović, prof. psihologije, Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica: “Što utječe na motivaciju za stručno osposobljavanje odgojitelja i učitelja razredne nastave?”. Održano 6.listopada 2016.g. prigodom otvorenja Dječjeg tjedna Grada Velike Gorice i Dana dječjih vrtića.

  Prof.dr.sc. Gordana Keresteš, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu: “Što ću sa sobom kad vrtiću kažem zbogom: prijelaz iz vrtića u školu iz perspektive djeteta”. Održano 6.listopada 2016.g. prigodom otvorenja Dječjeg tjedna Grada Velike Gorice i Dana dječjih vrtića.

  Prof.dr.sc. Gordana Keresteš, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu: “Razumijemo li adolescente i imamo li kvalitetne odnose s njima?”. Održano 18.svibnja 2016.g.

  Annette Schoeneck, prof., Marte meo supervizorica: “Rezilijentnost – osnaživanje djece”. Održano 3.veljače 2016.g.

  Prof.dr.sc. Nataša Jokić Begić, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu: “Simptomi depresije u dječjoj dobi”. Održano 14.prosinca 2015.g.

  Izv.prof.dr.sc. Danijel Labaš, Odjel za komunikaciju Hrvatskih studija: “Što potiču videoigre: od negativnosti do kreativnosti”. Održano 15.listopada 2015.g.

  Hrvoje Handl, dr.med.spec.psihijatrije, akademski glumac i kandidat u psihoanalizi, Voditelj dnevne bolnice za poremećaje prehrane (H)RANA pri Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan”: “Narcizam . poremećaj, osobina ili….”. Održano 19.veljače 2015.g.

  Doc.dr.sc. Igor Kanižaj, Studij novinarstva Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu: “Uloga videoigara u životu djece i mladih”. Održano 5.prosinca 2014.g.

  Edukacija za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola s područja Velike Gorice”Medijski odgoj i medijska pismenost kao prevencija nasilja u školi”. Predavači: Sanda Puljiz Vidović “Psihologija komunikacije”, doc.dr.sc. Igor Kanižaj “Mediji i djeca” i “Utjecaj videoigara na djecu”, izv.prof.dr.sc. Danijel Labaš “Medijska pedagogija”, Lana Ciboci “Elektroničko nasilje i ovisnost o internetu” i Leali Osmančević “Cyberbulling” i “Nasilje u videoigrama i nenasilne videoigre”. Edukacija je održana 11., 14. i 17.studenog 2014.g. uz potporu Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i šport.

  Izv.prof.dr.sc. Martina Ferić Šlehan, Odsjek za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu: “Jačanje obitelji kroz jačanje sustava pomoći i podrške”. Održano 15.svibnja 2014.g.

  Prof.dr.sc. Gordana Kuterovac Jagodić, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu: “Šteti li razvod svakom djetetu? Štetne posljedice razvoda i čimbenici dječje otpornosti”. Održano 19.veljače 2014.g.

  Tatjana Gjurković, dipl. psihologinja, Udruga Proventus: “Što je to terapija igrom?”. Održano 27.11.2013.g.

  Doc.dr.sc. Eva Anđela Delale, Odjel za psihologiju Hrvatskih studija: “Emocionalna inteligencija: jesmo li sretniji i kompetentniji otkad znamo za nju?”. Održano 15.05.2013.g.

  Doc.dr.sc. Valentina Kranželić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: “Rani problemi u ponašanju djece predškolske dobi”. Održano 10.travnja 2013.g.

  Prof.dr.sc. Andreja Brajša Žganec, Institut za društvene znanosti Ivo Pilar: “Obitelj, roditeljstvo i socioemocionalni razvoj”. Održano 21.studenog 2012.g.

  Mr.sc. Jelena Balbanić Mavrović, Udruga PET PLUS: “Prevencija i liječenje poremećaja prehrane”. Održano 18. travnja 2012.g.

  Prof.dr.sc. Nataša Jokić-Begić, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu: “Psihičke smetnje kod djece”, ponovljeno predavanje. Održano 20.veljače 2012.g.

  Prof.dr.sc. Nataša Jokić-Begić, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu: “Psihičke smetnje kod djece”. Održano 14.studenog 2011.g.

  Prof.dr.sc. Lidija Arambašić, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu: “Što pomaže, a što ne pomaže kao podrška nakon doživljenog gubitka?”. Održano 13.svibnja 2011.g.

  mr.sc. Mirjana Šprajc Bilen, prof. psihologije i psihoterapeut: “Poticanje ranog emocionalnog razvoja s ciljem prevencije emocionalnih poremećaja i poremećaja ponašanja”. Održano 1.prosinca 2010.g.

  Jasenka Pregrad, prof. psihologije i psihoterapeut: “Postavljanje granica i/ili kažnjavanje”. Održano 11.svibnja 2010.g.

  Sonja Jarebica, dipl. socijalni pedagog i Magdalena Živković, prof. psihologije, Udruga “Ti si OK”: “Samoozljeđivanje u adolescenciji”. Održano 19. ožujka 2010.g.

  Prof.dr.sc. Mirjana Krizmanić: “Odgoj o toleranciji”. Održano 28. listopada 2009.g.

  Prof.dr.sc. Marta Ljubešić: “Rane intervencije – suvremeni pristup”. Održano 15. listopada 2009.g.

  Prof.dr.sc. Marina Ajduković: “Suvremeni koncept mentalnog zdravlja djece i mladih”. Održano 13. svibnja 2009.g.

  Doc.dr.sc. Renato Matić, Odjel za sociologu Hrvatskih studija: “Društvena promocija nasilja”. Održano 6. ožujka 2009.g.

  Tanja Prekodravac, prof. psihologije, specijalist za upravljanje ljudskim resursima/project manager: “Razvoj poslovne i osobne efikasnosti” – edukacija u trajanju od 8 sati za zaposlenice i vanjske suradnice Centra. Održano 28. siječnja 2009.g.

  Prof.dr.sc. Dean Ajduković, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Društvo za psihološku pomoć: “Nasilje u obitelji u širem kontekstu društvenog nasilja”. Održano 24. studenog 2008.g.

  Prof.dr.sc. Slobodan Uzelac, potpredsjednik Vlade RH i predsjednik Povjerenstva za izradu hrvatskog kvalifikacijskog okvira: “Hrvatski i europski kvalifikacijski okvir – šanse za mlade”. Održano 14. listopada 2008.g.

  Siniša Petković, predsjednik Planinarskog društva Velika Gorica: “Posjet Velebitu”. Predavanje za srednjoškolce održano 18. rujna 2008.g. povodom Europskog tjedna kretanja.

  Prof.dr.sc. Kristina Urbanc, Studijski centar za socijalni rad Pravnog fakulteta: “Bajka kao resurs u radu s djecom i mladima”. Održano 13. svibnja 2008.g.

  Prof.dr.sc. Marta Ljubešić, Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: “Kako komuniciraju i kakve sugovornike trebaju mala djeca?”. Održano 15. svibnja 2007.g.

  Marko Ferek, Udruga Buđenje: “Hiperaktivni sanjari – osobno iskustvo”. Održano 12. travnja 2007.g.

  Zdravko Popović, student antopologije: “Upoznajte kulturu Tibeta”. Održano 7. prosinca 2006.g.

  Dr. Danijel Crnković, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba: “Nasilje među djecom”. Održano 30. studenog 2006.g.

  Ines Galić – Jušić, Logopedski kabinet Logokor: “Kako prepoznati i pomoći djetetu s disleksijom?”. Održano 9. prosinca 2004.g.

  Prof.dr.sc. Josipa Bašić, Odsjek za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: “Rizični i zaštizni čimbenici i prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih”. Održano 25. studenog 2004.g.

  Jadranka Bačurin, Verica Krajnović i Mirjana Dobrojević, Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica: “Što dijete treba moći i znati prije polaska u školu?”. Održano 13. svibnja 2004.g.

  Doc.dr.sc. Kristina Urbanc, Studijski centar socijalnog rada: “Terapijska uloga obiteljskih resursa”. Održano 13. svibnja 2004.g.

  Jadranka Bačurin, Verica Krajnović i Mirjana Dobrojević, Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica: “Što dijete treba moći i znati prije polaska u školu?”. Održano 13. svibnja 2004.g.
  Mr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: “Prirodno okruženje kao izvorište interakcije i učenja”. Održano 17. travnja 2003.g.

  Prof.dr.sc. Vesna Vlahović Štetić, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu “Daroviti učenici – pto s njima?”. Održano 3 prosinca 2003.g.

  Dr.sc. Zlatko Miliša, Odjel za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru: “Što sve jest i što sve može skeptična generacija?”. Održano 19. studenog 2003.g.

  Prim.dr.sc. Zdenka Gruden, Medicinski fakultet u Zagrebu: “Samopoštovanje – psihoterapijska pedagogija”. Održano 27. svibnja 2003.g.

  Prof.dr.sc. Dubravka Maleš, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu: “Odgoj za prava djeteta”. Održano 10 prosinca 2003.g.

  Dr.sc. Ninoslava Pećnik, Studijski centar socijalnog rada: “Uzročni modeli zlostavljanja djece u obitelji”. Održano 8. svibnja 2003.g.

  Dr.sc. Branka Sladović, Studijski centar socijalnog rada: “Spolno zlostavljanje djece”. Održano 16. svibnja 2003.g.

  [/li]